Les candidatures a la presidència de la Puríssima estan obertes des de hui

L’Associació de Festes de la Puríssima va celebrar el passat divendres 18 de febrer una assemblea general, en la que es va donar a conéixer el balanç econòmic i els pressupostos per al 2022, però sobretot la carta de renúncia de l’actual president Rafael Esteve, qui ha estat al capdavant de l’entitat en els dos últims anys.

Acceptada la renúncia i d’acord amb la reglamentació, ha sigut creada una Junta Gestora, presidida per la integrant de major edat, M. Carmen Esteve Gironés, qui junt amb la resta de membres té ara com a missió portar a terme tot el procés electoral.

El termini per a presentar candidatura ha començat hui dilluns 21 de febrer i s’estendrà fins al 20 març, en la seu de l’associació en la plaça de l’Església (número 9). L’horari serà els dilluns de 19:30 hores a 20:30 hores i els dissabtes de les 9:00 hores fins a les 9:30 hores.

Requisits

Els requisits són: ser soci de ple dret i estar al corrent dels pagaments, no exercir càrrecs directius, ni representatius en cap partit polític, trobar-se en situació canònica regular i tenir cinc anys mínims d’antiguitat.