L’IES Pou Clar obté dues medalles d’or en la seua participació en el campionat de Formació Professional CV SKILLS 2023

L’IES Pou Clar ha obtingut 2 medalles d’or en la seua participació en el campionat de Formació Professional CV SKILLS 2023 celebrat en Fira València del dia 27 al 31 de març. Els guanyadors van ser:
• José Sanz Gandia del cicle de grau mitjà d’Instal·lacions de Producció de Calor, en l’especialitat de Llanterneria i Calefacció.
• Miguel Francisco Sáncho Sanz del cicle de grau superior de Mecatrònica Industrial, en l’especialitat de Disseny Mecànic CAD.
També van participar els alumnes Luis Enrique León Fuentenebro i Víctor Llorens Soriano del cicle de grau superior de Mecatrònica Industrial, en l’especialitat de Mecatrònica.

La modalitat de competició denominada Disseny Mecànic-CAD, va consistir a dissenyar productes industrials amb ajuda del disseny assistit per ordinador (CAD).
El competidor, utilitzant un equip informàtic i el programari instal·lat, va haver de modelar i modificar les peces i conjunts proposats i generar i imprimir la documentació necessària segons els requisits i especificacions subministrades. El treball del dissenyador mecànic consisteix a dissenyar amb un ordinador els modelatges dels productes que es volen fabricar per a posteriorment dibuixar els plans de fabricació.

La modalitat de competició denominada Mecatrònica, va consistir en el desenvolupament pràctic d’un projecte de fabricació, muntatge i automatització, relacionat amb el món de la fabricació i automatització industrial, que requeria als competidors posar en pràctica una àmplia gamma de coneixements, habilitats i destreses per a demostrar les seues competències en aquesta àrea durant la competició, tant per al disseny i cablejat del muntatge, com per al manteniment i ajust d’un sistema automatitzat.

La modalitat de competició denominada Llanterneria i Calefacció tenia la finalitat de realitzar el muntatge d’una instal·lació formada per una xarxa de subministrament tant d’aigua freda com calenta, xarxa d’evacuació, elements sanitaris i una instal·lació de calefacció d’un habitatge per sòl radiant i radiadors.