L’Ivace convoca les ajudes de 2023 per a la millora d’àrees industrials amb un pressupost de 40 milions d’euros

L’Ivace ha convocat noves ajudes directes destinades a la millora i modernització d’àrees industrials de la Comunitat Valenciana en 2023 amb un pressupost de 40 milions d’euros.
Consten de tres línies d’actuació: una per a les localitats en risc de despoblació dotada amb dos milions d’euros, una altra per a la resta de municipis de la Comunitat Valenciana amb un pressupost de 28 milions d’euros i una nova línia específica de 10 milions d’euros dirigida a les àrees industrials que tinguen constituïda vàlidament mitjançant acord plenari una Entitat de Gestió i Modernització (EGM) a data 31 de desembre de 2022.
En aquest sentit, cal destacar que els parcs empresarials que compten amb una EGM podran optar a subvencions de fins a un milió d’euros en lloc dels 200.000 euros que establien les convocatòries anteriors.
Les ajudes de 2023 consistiran en una subvenció de fins al 100% i estan dirigides a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana.
El conseller d’Economia Sostenible Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha subratllat la rellevància d’aquestes ajudes directes “per a continuar millorant la qualitat i infraestructures de les àrees industrials, modernitzar-les, renovar la seua imatge i fer-les més competitives i sostenibles”.
Climent ha destacat que la inversió per a 2023 és la major realitzada fins al moment “i posa de manifest el nostre compromís real amb els parcs empresarials perquè continuen sent el motor econòmic de municipis i comarques i situant-los en el centre de la política industrial de la Generalitat”.
D’aquesta manera, ha recordat que “un any més contribuiran a fer front al fenomen del despoblament que afecta especialment les zones rurals del nostre territori a través d’una línia dirigida a la millora de les àrees industrials dels municipis en risc de despoblació”.

Així mateix, ha ressaltat la nova línia per a polígons amb EGM i ha posat en valor aquesta fórmula jurídica “que està incrementant la competitivitat dels parcs empresarials i augmentant el valor de les empreses instal·lades alhora que permet millorar les seues infraestructures i serveis bàsics, així com l’atracció d’inversions”.
Tal com estableix la convocatòria, les ajudes estan dirigides a projectes i/o actuacions anuals, executables en l’exercici 2023, és a dir, els projectes podran haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d’ajuda, però només seran subvencionables els treballs realitzats des de l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2023.
Els projectes hauran d’executar-se en una àrea industrial inclosa en el Mapa de Sòl Industrial de la Comunitat Valenciana de l’Ivace i es duran a terme en el marc d’un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient.

L’Ivace convoca les ajudes de 2023 per a la millora d'àrees industrials amb un pressupost de 40 milions d'euros El Periòdic d'Ontinyent - Noticies a Ontinyent

Actuacions subvencionables
Entre les actuacions subvencionables destaca l’obra civil per a la portada total o parcial al polígon de serveis i /o infraestructures com a energia elèctrica, gas, fibra òptica, telecomunicacions i aigua que permetrà donar un major subministrament a les empreses i la construcció de grans infraestructures que beneficien a l’àrea industrial com un baixador ferroviari, ponts o creació de vials d’accés al parc empresarial.
Se subvencionarà l’adquisició de terrenys confrontants a l’àrea industrial per a l’ampliació de viaris, zones verdes, aparcaments i accessos, així com la implantació en el polígon o en terrenys confrontants d’estació de servei, centre polivalent, servei de correus, oficines bancàries, instal·lacions per a la pràctica esportiva, centre d’educació infantil, hotel i servei de salut i restauració.
També s’inclou la millora en el subministrament elèctric, en el subministrament d’aigua i la dotació o millora del subministrament de gas, la generació d’energia renovable per a tot el polígon, la implantació d’algun sistema que permeta la identificació correcta dels codis LER (Llista Europea de Residus) dels residus generats, la creació d’eina web amb informació de l’àrea industrial o la creació d’un cens d’empreses del polígon.
De la mateixa manera, se subvencionarà la millora de la senyalització dels carrers i les zones verdes, i la implantació de recorreguts bio saludables, la millora viària mitjançant l’habilitació de nous aparcaments, voreres més àmplies, nous accessos, passarel·les per als vianants, eixample dels vials i pàrquing de camions.
L’adequació de marquesines per a les parades d’autobús dins del polígon industrial o en un radi de 300 metres i la creació o millora de zona/punts de recàrrega de vehicles elèctrics dins del parc empresarial (incloses bicicletes elèctriques i patinets elèctrics) són també actuacions subvencionables.
Així mateix, s’inclou l’ampliació o creació de depuradora, l’obra civil que permeta la implantació de fibra òptica, la vigilància a través de circuit tancat de televisió, la creació de carril bici, la millora de l’enllumenat públic, de la xarxa contra incendis i del sanejament separatiu de les aigües residuals.