Naix el SASEM per a facilitar una atenció domiciliària a persones amb malalties mentals

L’Ajuntament d’Ontinyent ha presentat el nou Servei d’Atenció i Seguiment a la Malaltia Mental (SASEM), posat en marxa a finals del passat mes de juliol amb ajuda de la Generalitat Valenciana. El SASEM és un servei d’atenció domiciliària enfocat a facilitar una atenció diürna de suport psicosocial a persones amb diagnòstic de trastorn mental greu, problemes de salut mental greu o risc de de marginació o exclusió social, entre d’altres.

La regidora de Política per a les Persones, Paula Soler, posa de relleu la rapidesa en la primera atenció presencial als domicilis després del requeriment al departament de Serveis Socials municipals: “Passen molts pocs dies des que es demana esta assistència fins que el professional es desplaça al lloc de residència de la persona afectada, el que en aquest tipus de situacions és un detall prou important”.