Ontinyent llança ajudes municipals destinades a la rehabilitació d’immobles

L’Ajuntament d’Ontinyent ha anunciat una nova convocatòria d’ajudes municipals destinades a la rehabilitació d’immobles, que s’emmarca en el programa ‘Ontinyent Rehabilita’ i que ha estat dotada amb 200.000 euros. Aquest programa comprén el Conjunt Històric de la Vila, el Centre Històric Raval-Poble Nou i la zona del Camí dels Carros-Cantereria. Des de 2013, any en el qual es va posar en marxa el programa, s’han atorgat més de 400 ajudes per valor de 2,5 milions d’euros i amb un impacte de més de 8 milions junt amb les aportacions dels propietaris.

‘Ontinyent Rehabilita’ contempla ajudes de fins al 50% (o més, en casos excepcionals) i d’un màxim de 15.000 euros per a la rehabilitació de façanes, cobertes, aïllaments, mitgeres i fusteries. També es podran destinar a eliminació de barreres arquitectòniques, estalvi energètic, utilització d’energies renovables, adequació d’interior de locals per a l’obertura de nous establiments o adaptació de locals de comparses i associacions a la normativa vigent. A més, se subvencionarà l’enderroc d’edificacions sempre que es presente un projecte d’execució d’un nou immoble de nova construcció o se cedisca el solar per un mínim de quatre anys a favor de l’Ajuntament, per tal de destinar-lo a ús públic durant eixe temps, exposen des del consistori.

Joan Sanchis, regidor de Territori, matisa que, quant a les ajudes relatives a l’eficiència energètica o l’eliminació de barreres, aquestes seran extensibles a tot el nucli urbà, sempre que els immobles tinguen una antiguitat superior a 30 anys. Cal recordar que poden sol·licitar aquestes ajudes les persones o entitats que siguen propietàries dels immobles objecte d’actuació i les comunitats de propietaris, així com els arrendataris o usufructuaris d’immobles amb autorització del propietari. Així, totes les persones interessades en acollir-se a aquestes subvencions podran fer-ho entre els dies 26 d’octubre i 9 de novembre de 2021.