Ontinyent manca d’un Pla d’Actuació Municipal contra inundacions

Un estudi de final del grau de Geografia i Medi Ambient, fet per l’ontinyentí Marc Torró abans de l’última DANA, posa de manifest les característiques d’Ontinyent pel que fa a les inundacions i les carències que existeixen en aquesta matèria a la capital de la Vall d’Albaida. Al mateix temps arreplega quina és la percepció que la població té al voltant de les inundacions ocasionades per les fortes pluges i afirma que és “baixa”, sobretot fora de les àrees inundables. Per tal d’arribar a aquestes conclusions, Marc Torró s’ha basat en l’anàlisi de l’àrea d’estudi, la cartografia de risc, el Pla d’Operativa Municipal, enquestes i entrevistes.

Determinat per Protecció Civil, la capital de la Vall d’Albaida és una ciutat “amb risc alt d’inundació”. L’estudi conclou que, pel que respecta a la planificació del risc d’inundació d’Ontinyent, “s’estima que aquesta és insuficient”. La ciutat disposa d’un pla d’Operativa Municipal, que segons els criteris del geògraf, “no és prou efectiu per a la gestió i planificació en un municipi declarat amb risc alt d’inundació, perquè marca uns objectius i directrius a curt termini, els quals són insuficients per a minimitzar el risc”. Per aquests motius, el que es creu convenient és “la realització d’un Pla d’Actuació Municipal, una planificació més exhaustiva amb objectius a mitjà i llarg termini, en coherència amb la Generalitat Valenciana (112 CV)”. Per part de l’Ajuntament d’Ontinyent, l’estudi destaca que el regidor entrevistat “considera que el risc d’inundació a Ontinyent és baix” i “no s’espera fer una planificació per a gestionar el risc ni amb mesures preventives”.

Al marge d’aquest TFG, l’última DANA ha obert entre la societat civil un debat al voltant de certes actuacions urbanístiques que caldria almenys replantejar-se de cara a un futur, com algunes iniciatives del projecte municipal ‘Riu Viu’.