Ontinyent obri una nova convocatòria de les ajudes municipals per participació en fires comercials i elaboració de catàlegs

L’Ajuntament d’Ontinyent obrirà entre els dies 1 i 16 d’octubre una nova convocatòria de la seua línia d’ajudes per a participació en fires, missions comercials i catàlegs per a empreses locals. La regidora de Promoció Econòmica, Natàlia Enguix, destacava “la bona acollida que tenen sempre actuacions com aquestes, de gran interés per continuar donant suport a les empreses com a generadores d’ocupació i activitat econòmica a la ciutat”.

Les ajudes, dotades amb un total de 60.000 euros (30.000 per a la participació en fires i missions comercials, i altres 30.000 per a l’elaboració de catàlegs), són accessibles pel sistema de concurrència competitiva, amb un import màxim de la subvenció que podrà arribar fins al 75% dels costos subvencionable. A les fires, Seran subvencionables les despeses corresponents a les Fires o Missions Comercials celebrades durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023, i facturades dins d’aquest període.

La regidora explicava que “és un període que no coincideix amb l’any natural, que s’ha establit per tal d’agilitzar els tràmits, ja que en aquest moment de l’any ja s’han fet les fires, i així poden fer coincidir les sol·licituds amb les justificacions, cosa que agilitza els tràmits”, remarcava. Es podrà sol·licitar l’ajuda per a la participació en un màxim de tres fires o missions comercials. En aquest cas, s’haurà de presentar una sol·licitud individual per a cada actuació. L’import màxim de l’ajuda no pot superar els 5.000 euros per beneficiari en el conjunt de totes les actuacions sol·licitades.

Quant a les ajudes a la confecció de catàlegs impresos i catàlegs de productes i altres ferramentes de comercialització i màrqueting, també seran subvencionables les despeses (catàlegs o publicitat). En aquest cas seran objecte de subvenció les despeses de disseny, maquetació o impressió de catàlegs; despeses de programació, llicències per utilització de programes, despeses de publicitat de l’empresa, etc. i l’import màxim de l’ajuda no superarà els 3.000 euros per beneficiari. Per accedir a les ajudes s’haurà d’haver fet un import mínim de 1.000 euros de despesa, i no s’aprovaran subvencions per import inferior a 500 euros.

Natàlia Enguix apuntava que està convocatòria “forma part d’una línia de treball en la que el govern d’Ontinyent ve incidint des de fa anys per tal de donar suport a les empreses, dins la qual hem anat fent moltes altres accions com les bonificacions d’impostos a la creació de llocs de treball estable, les ajudes al lloguer de naus i locals o la creació de l’Oficina de l’Emprenedor. Animem a participar en aquesta nova convocatòria i a aprofitar tot el seguit d’avantatges que ofereix el fet de tenir seu empresarial a Ontinyent”, manifestava.