Ontinyent obté una subvenció autonòmica per contractar 2 educadors ambientals

L’Ajuntament d’Ontinyent ha obtingut una subvenció autonòmica de 37.313 euros que permetrà contractar 2 educadors/es ambientals, que desenvoluparan diverses tasques al municipi. En concret, es tracta d’una línia d’ajudes de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, depenent de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a la que s’han presentat 55 ajuntaments, mancomunitats, consorcis i diputacions valencianes, sent l’Ajuntament ontinyentí una de les úniques 17 incloses en el llistat provisional d’entitats a les quals s’ha concedit la subvenció per a 2023, sent aquesta per import del 100% de la quantitat sol·licitada.

La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, valorava molt positivament l’obtenció d’esta ajuda, “en una convocatòria a la qual s’han quedat fora moltes altres entitats, el que una volta més valora el treball que es fa des de l’Ajuntament per tramitar ajudes i subvencions”.

En concret, les dues noves persones educadores ambientals desenvoluparan actuacions relacionades amb la gestió dels residus de competència municipal, donant resposta a les noves necessitats derivades de la nova normativa en matèria de gestió de residus, amb tasques relacionades amb els residus domèstics i el desenvolupament del Pla Local de Residus d’Ontinyent (PLRO) aprovat en març de 2021. Aquest pla preveu diverses línies d’actuació que versen sobre la transparència en la gestió de residus, el servei de recollida de residus, el foment de l’autocompostatge, la gestió de les restes vegetals municipals, el foment de la separació en origen i prevenció dels residus en dependències i serveis municipals.

També es contemplen línies d’actuació sobre ambientalització d’actes i esdeveniments, la implantació del model òptim de recollida dels residus municipals, avaluació, el seguiment i millora de les recollides complementàries, el foment de l’ús de l’ecoparc fix i mòbil, la gestió dels residus provinents de la neteja viària i edificis públics, l’educació ambiental, el foment de la participació i acció ciutadana, la reducció del malbaratament alimentari, el foment de la prevenció d’envasos i embalatges, el foment de la prevenció dels residus de paper i cartó i foment de reutilització i la preparació per a la reutilització de residus.