Ontinyent passa al sistema de concurrència competitiva les ajudes al lloguer de naus i locals de nova activitat

L’Ajuntament d’Ontinyent ha obert una nova convocatòria d’ajudes de fins al 75% de la despesa d’arrendament de naus i locals per a l’exercici d’activitats econòmiques a la ciutat. La regidora de Promoció Econòmica, Natàlia Enguix, recordava que “aquestes eren les últimes ajudes municipals d’impuls a l’activitat econòmica que quedaven en el sistema de tramitació per ordre d’arribada. Aquest sistema canvia enguany en passar a regir-se per unes bases aprovades pel Ple Municipal, basades en criteris objectius. Només en cas d’empat en les puntuacions, els expedients s’ordenaran segons la data de presentació de la sol·licitud, entre les sol·licituds que tinguen la mateixa puntuació”, explicava.

Una altra novetat destacada serà respecte a la justificació, ja que a partir d’ara a la sol·licitud s’ajuntaran també els documents de justificació, a fi d’aprovar en el mateix acte administratiu la concessió i el pagament de la subvenció. L’inici de l’activitat en el local o nau objecte de subvenció s’haurà d’haver produït entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2023 i les despeses subvencionables (mensualitats del lloguer) també seran les compreses entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2023. Els beneficiaris d’enguany podran tornar a demanar l’ajuda, en futures convocatòries, fins a completar les 12 mensualitats. Natàlia Enguix explicava que “en definitiva, aquesta novetat suposa que els beneficiaris cobraran abans l’ajuda, que anteriorment havia d’esperar a l’any següent, i que amb aquestes modificacions es podrà fer efectiva en la mateixa tardor d’enguany”, assenyalava.

Quant als imports, els locals situats al centre Històric poden tenir ajudes de fins al 75%; els situats als polígons industrials de fins al 50%; i els ubicats a la resta del cas urbà de fins al 25%, en tots els casos amb un màxim de 2.000 euros per beneficiari. Enguix recordava que aquest càlcul respon a l’objectiu concret de reforçar l’activitat en llocs determinats com el centre històric, tot i que les noves activitats als polígons i la resta d’espais urbans també es poden beneficiar d’aquestes ajudes. Les sol·licituds estan obertes fins al pròxim 24 de juliol, les bases completes es poden consultar a la web municipal www.ontinyent.es a l’apartat ajuntament-àrees-promoció econòmica-subvencions, i les sol·licituds es poden presentar a través de la seu electrònica, també accessible des de la web municipal.