Ontinyent reforça la igualtat i la protecció a les dones

L’aposta de l’Ajuntament d’Ontinyent pel foment de la Igualtat i la protecció a les dones víctimes de la violència de gènere es traduirà en fets, ja que aquesta àrea es veurà reforçada en el pressupost municipal del pròxim exercici.

Un dels fets més destacats per la regidora d’Igualtat, Natalia Enguix, és que existeix un treball transversal i coordinat tant entre regidories com des d’òrgans com la Comissió Tècnica Municipal Contra la Violència de Gènere, que es reunia recentment per a treballar aspectes relacionats amb la seguretat de les dones víctimes d’aquesta xacra social.

“Queda molt per fer en el camí cap a una societat més justa i igualitària, la intenció d’aquest Govern és avançar en aquesta línia, i això s’ha de reflectir en accions concretes”, assenyalava la regidora. Com a exemple, al·ludia al reforç en el capítol I del pressupost al personal de l’àrea d’Igualtat, amb una treballadora social, una promotora d’Igualtat i una assessora jurídica que s’han afegit a la tècnica d’Igualtat i la psicòloga que ja treballaven al departament.

Per altra banda, als pressupostos es contemplen 10.000 euros per a accions de sensibilització i formació adreçades especialment a la població adolescent; accions formatives per als agents socials que treballen amb les dones víctimes de la violència de gènere; o la continuïtat de les manifestacions culturals i commemoratives vinculades a dates com el 8 de març o el 25 de novembre, a més de reprendre l’Escola Feminista.

Una altra partida destacada és la de 5000 euros per a la part qualitativa del Pla d’Ocupació per a dones aturades, en la que es dissenyaran les mesures a implantar per fer front a l’elevada taxa d’atur femení a la ciutat, del 65% del total de persones desocupades a la mateixa. Igualment, es continuarà desenvolupant el Pla d’Igualtat amb una partida de 5.000 euros i reforçant actuacions com els Espais Violeta a les biblioteques, que ja han estat dotades amb més de 300 llibres de temàtica coeducadora i feminista.

A més a més, es continuarà amb el foment de l’esport femení junt amb la regidoria d’Esports amb diferents actuacions; es reforçarà el Consell de les Dones amb formació adreçada a les entitats i col·lectius membres; i se seguiran organitzant actes, concentracions i reivindicacions. Finalment, altre aspecte destacat serà la dotació d’altra partida de 5.000 euros per a una línia de subvencions per a les entitats de la ciutat que executen projectes per a la promoció de la igualtat i la lluita contra la violència de gènere, que donara continuïtat a la convocatòria d’ajudes que es posarà en marxa enguany una volta es publique la convocatòria regulada per l’ordenança aprovada el passat mes de juliol pel ple municipal.

Natàlia Enguix incidia en què “volem que la igualtat siga una senya d’identitat de la convivència a la ciutat i el pressupost de 2021 treballa i aprofundeix en aquest sentit”.