Ontinyent tindrà el seu primer Consell de les Dones per la Igualtat

Ontinyent està pel camí de tindre el seu primer Consell Municipal de les Dones per la igualtat. Previsiblement, serà a finals del mes de juliol quan tinga lloc la reunió fundacional en la qual es done per constituït aquest òrgan que vetlarà per fer efectiu el principi d’igualtat i no discriminació de l’home i la dona en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, laboral, educativa i social del municipi d’Ontinyent.

En l’últim plenari del 2018, es va aprovar inicialment la creació d’aquest Consell Municipal de les Dones per la igualtat. El seu reglament va ser sotmés a l’exposició pública per tal que es realitzaren esmenes i al·legacions si així es considerava. Com que no va haver-hi cap tipus de suggeriment, s’ha redactat el reglament definitiu que a hores d’ara ha sigut enviat a la Delegació del Govern i a la Direcció General de les Administracions Públiques amb la finalitat d’obtindre la seua aprovació i, si tot va bé, serà publicat en el BOP i en el BOE. Serà aleshores quan ja puga dur-se a terme la reunió fundacional d’aquest consell, que s’espera que siga a finals del mes de juliol, segons expliquen des del consistori. El Consell Municipal de les Dones per la Igualtat estarà vinculat a l’alcaldia i a la regidoria de la Dona i tindrà pressupost municipal a la partida econòmica de la Regidoria d’Igualtat i Dona.

Entre les seues funcions estarà actuar com a observatori de la situació de les dones a Ontinyent, arreplegant demandes socials sorgides dels diferents sectors i col·lectius socials i, si és el cas, denunciar per mitjà d’informes qualsevol situació de discriminació per raó de sexe que es produïsca al municipi. Un altra de les seues funcions serà facilitar i promoure la participació de les dones en tots els sectors de la societat així com, fomentar i propiciar la prestació de serveis i recursos municipals dirigits a la defensa dels drets de les dones i la lluita contra la violència de gènere.

El consell estarà constituït per la presidència, en la persona que ostente l’alcaldia de la ciutat; per la vicepresidència, recaurà en qui exercisca el càrrec de la regidoria escaient; per un plenari, format per dones representants d’entitats, col·lectius i/o associacions de dones de la ciutat per dones a títol individual i les organitzacions, associacions, entitats o col·lectius que tinguen als seus estatuts o manifest la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i l’enfocament de gènere dins de les seues funcions i activitats.

Tot amb l’objectiu “d’aconseguir la igualtat real i efectiva” a la nostra ciutat i “garantir la representació de la dona al municipi”. La creació d’aquest consell es troba en la línia d’accions encetada en l’ última legislatura a la ciutat com és el cas del Pla d’Igualtat aprovat dins de l’Ajuntament o els cursos de formació en igualtat de gènere dirigits al personal municipal.