Què he de fer si tinc un xiquet/a positiu a casa?

A principis de gener davant l’elevada circulació del virus la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial aprovava l’adaptació de la Guia d’actuació davant l’aparició de casos positius en els centres educatius. Tanmateix, el divendres 28 de gener, Conselleria de Sanitat feia públiques uns aclariments davant la confusió que pot generar el nou protocol. Aquestes són les principals conclusions:

En primer lloc, l’alumnat que presente símptomes respiratoris compatibles amb COVID-19, independentment del seu estat de vacunació, no haurà d’acudir al centre educatiu.

Comunicació de casos

En l’anterior guia de gestió de casos, quan es produïa un cas positiu l’aplicació d’ITACA el comunicava automàticament a les famílies, atés que s’havia de posar en quarantena el grup complet corresponent. En aquests moments, tal com s’ha indicat només cal procedir a la quarantena del grup quan s’hagen produït 5 o més casos o el 20% de l’alumnat d’una aula en els últims set dies, per la qual cosa cal evitar aquesta comunicació automàtica a les famílies. Cal recordar que per a quantificar l’agrupació dels cinc casos no es tindrà en compte al professorat que imparteix la classe. Aquestes comunicacions es realitzaran, sense haver d’esperar que siguen confirmades pel departament de salut corresponent, ja que en aquest període d’alta transmissió no es requereix la confirmació dels casos positius que es comuniquen

Per tant, quan es grave el primer cas positiu que s’haja produït en una aula es comunicarà a les famílies d’aquest grup pel procediment habitual de comunicació que el centre tinga establert. Aquesta comunicació es durà a terme simplement perquè les famílies estiguen informades, ja que no es realitzarà quarantena del grup, ni es realitzaran proves diagnòstiques si no s’aconsegueixen els 5 casos o el 20% de l’alumnat d’una aula en els últims 7 dies, tal com s’ha explicat anteriorment.

En el cas de les aules de Secundària, Batxillerat, Formació Professional i altres nivells i etapes educatives, no es contempla tancament d’aules en cap cas, perquè la majoria de l’alumnat té vacunació completa. Tanmateix, per a aquelles persones amb malaltia greu o immunosupressió es manté el període d’aïllament mínim de 21 dies.

Quarantenes domiciliàries

Hauran de guardar quarantena l’alumnat, professor i personal d’administració i servicis que són contactes estrets de casos positius, si no tenen vacunació completa, o no han passat la infecció en els últims 180 dies. El període de quarantena serà de set dies des que aparega la simptomatologia, sempre i quan no es presenten símptomes els últims tres dies. A més, no serà necessària la realització d’una nova prova per a alçar l’aïllament. Una vegada que s’incorporen al centre educatiu ho faran a totes les activitats contemplades en aquest àmbit, inclòs el menjador escolar i les activitats extraescolars. En qualsevol cas, es recomana que fins als 10 dies no acudeixen a esdeveniments socials com a aniversaris, festes i altres, ni interaccionen amb persones especialment vulnerables com els avis.

D’altra banda, queden exempts de guardar quarantena els qui hagen passat la covid en els 180 dies anteriors al contacte i els qui hagen passat la malaltia i, posteriorment sols se’ls haja administrat una dosi de vacuna, sempre que no presente símptomes.

Cal assenyalar que tot l’indicat en relació amb la gestió de casos positius és aplicable respecte a les quarantenes que es determinen en els centres educatius d’Educació Infantil i Primària. Quan es produeix algun cas positiu en l’àmbit familiar, cal tenir en compte el que està establert en l’Estratègia general per al conjunt de la població: els convivents no vacunats de persones positives han de guardar quarantena.