Reforma Sant Antoni: una plaça amb jardí i un únic accés al carrer

Va ser un dels projectes més votats d’Ontinyent Participa 2018: reurbanitzar el carrer Sant Antoni, un dels més emblemàtics de la població. Per tal de conformar un projecte de consens, l’Ajuntament d’Ontinyent va obrir un procés de participació ciutadana que arreplegara el diferent sentir dels agents socials. Entre les propostes fetes va cobrar protagonisme eliminar un dels dos accessos al carrer, la part esquerra des del Dos de Maig, i crear al començament de Sant Antoni una plaça que promoga la convivència veïnal.

Un espai amable amb els vianants, que guanyen protagonisme, i que deixe els cotxes en un segon pla. Així s’arreplega en crear un espai d’estada confortable, polivalent i flexible, on es puga muntar un escenari per a actuacions durant les festes de Sant Antoni o en qualsevol moment de l’any. Un factor a tindre en compte per deixar un espai lliure sense mobiliari urbà. En aquest punt també es contempla instal·lar un espai de joc infantil, però que no siga la infraestructura típica, sinó un espai ‘abstracte’ i polivalent.

Bancs adaptats i trasllat de contenidors

La nova placeta també inclouria bancs adaptats, a l’ombra i enfrontats, per propiciar la interacció i sociabilitat. En aquest marc, els contenidors caldria reubicar-los en altre espai. El veïnat apuntava la proposta d’habilitar un punt de llum, per poder fer projeccions.

La reurbanització d’aquest carrer s’aprofitarà per a reforçar els arbres, ampliar el sòl permeable i plantar arbustos, a més de renovar les instal·lacions d’aigua, clavegueram, gas i telecomunicacions.

Pel que fa a la priorització del vianant, es parla en la conclusió del procés participatiu de la reducció del trànsit rodat. En aquest punt s’aporten diverses idees, com ara que siga sols un carrer d’accés per al veïnat i de càrrega i descàrrega, però no de pas. També es proposa una plataforma única amb prioritat per als vianants i s’evitaria distingir visualment una línia marcada entre vorera i cotxe.

Redacció del projecte

Les conclusions d’aquest procés participatiu han servit al consistori ontinyentí, per tal de fer el plec de condicions previ a la contractació del projecte, que és el moment del procés en el qual es troba aquesta iniciativa urbanística. La participació ciutadana s’ha organitzat mitjançant una empresa, que ha portat a terme una investigació d’acció participativa. És un mètode de recerca que pretén generar coneixement sobre el territori, posant en el centre el saber experiencial dels veïns i veïnes que l’habiten, conjugant-lo amb el saber expert de les persones professionals.