Aielo de Malferit tanca el pressupost de l’exercici 2021 amb un superàvit de 339.808 €

L’ajuntament d’Aielo de Malferit aconsegueix liquidar l’exercici del 2021 amb un superàvit pressupostari de 339.808,28 €. Entre els deutes pendents d’abonar estava el pagament de 150.000 € de la casa policia i el mirador, 172.401 € de l’alcoholera i 108.730,17 € referents a deutes a la Mancomunitat.

L’Ajuntament d’Aielo de Malferit presenta actualment una important solvència financera després de posar de manifest les dades econòmiques resultants del passat any. Entre les mesures que s’han dut a terme està el fet que s’han congelat els impostos, alguns d’ells s’han rebaixat com és el cas de l’IBI, i s’han aprovat bonificacions per la instal·lació d’energies renovables, tant a l’IBI com a l’ICIO.

El passat any 2021, els ingressos van ser superiors a les despeses i per això l’Ajuntament disposa d’uns estalvis amb els quals “s’inverteix en el benestar de la població i els quals ajuden a adaptar-se i sobrepassar la situació actual d’augment del cost de les matèries primeres i l’energia, així com a fer front a altres despeses necessàries”, expliquen des del consistori.

L’Ajuntament està fent servir els estalvis “per a disposar de crèdit suficient i adequat en cada moment, sempre seguint les recomanacions de les Entitats Locals de prudència I manteniment de certa disciplina fiscal, mantenint de forma moderada un creixement de la despesa i procurant situar els pressupostos I la seua liquidació en equilibri”, detallen.