Bocairent millora el polígon industrial del Regadiu

En els últims mesos, l’Ajuntament de Bocairent ha dut a terme diverses actuacions per a millorar el polígon industrial del Regadiu. El finançament d’aquestes ha estat a càrrec de la convocatòria 2021 impulsada per l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) per a inversions destinades a les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

Aquesta ajuda ha servit per a actuar en tres àmbits: zones verdes, senyalització viària i xarxa de distribució d’aigua. En el primer cas, una àrea s’ha dotat d’una font i de jocs infantils i una altra s’ha netejat i condicionat. En el segon cas, s’ha reforçat la senyalització tant horitzontal com vertical; a més, s’han instal·lat directoris de les empreses situades al polígon. I, en el tercer cas, s’ha posat en funcionament una vàlvula reguladora de la pressió per a garantir el bon funcionament del subministrament d’aigua.

Per al regidor Jose Vicente Sanz, “millorar les zones industrials és una línia d’acció important”. En aquest sentit, el responsable d’Obres, Espai Públic i Serveis Municipals explica que l’Ajuntament ja prepara el projecte que presentarà a la convocatòria de l’IVACE per a 2022 i que se segueix treballant amb els organismes implicats per a aconseguir la nova línia elèctrica que el polígon del Regadiu necessita des de fa anys. Igualment, Sanz anticipa que el nou contracte de neteja viària i jardineria posarà èmfasi, entre altres aspectes, en el manteniment de les àrees industrials del municipi.