Caixa Ontinyent augmenta el seu benefici net un 120%

El Consell d’Administració de Caixa Ontinyent ha formulat els comptes de l’exercici de 2021. Unes dades que ara seran elevats a l’Assemblea General de l’entitat financera perquè aquesta els aprove en els pròxims mesos. El seu president, José Pla, ha manifestat la satisfacció del Consell per la gestió realitzada durant l’any passat, “que mostren una vegada més la professionalitat del personal, la prudència en l’actuació de l’entitat i la seua clara orientació a contribuir al creixement i al benestar del seu àmbit d’actuació, més notable si cap en situacions complicades com la que estem vivint actualment”.Una situació en la qual admet “incertesa i preocupació”, per part de famílies i empreses.

Un benefici net de 10 milions d’euros

Caixa Ontinyent no sols va sobreviure a la crisi de 2008, que va suposar la fi pràcticament de totes les caixes d’estalvis, sinó que a més continua creixent, fins al punt que els comptes del passat any, mostren un benefici, abans de sanejaments i dotacions, de 16,7 milions d’euros. Segons comunica l’entitat, aquest queda en 12,0 milions “després de les provisions pertinents”. Després del pagament d’impostos, el benefici net se situa en 10 milions d’euros. Això suposa un 120,62% més que el de 2020. Des de Caixa Ontinyent matisen “l’atipicitat dels exercicis a l’efecte de comparació” i expliquen que els ingressos no recurrents generats en 2021 per operacions financeres suposen 3 milions d’euros.

Altres dades que s’extreuen dels comptes presentats per la caixa d’estalvis a destacar són la baixada de la morositat al 3,70%, amb una cobertura del 144,07%. A més, el capital CET1 se situa en el 15,98%, “molt per sobre del mínim exigit pel Banc d’Espanya (12%)”, conten. 

900 milions gestionats per la banca electrònica

La societat camina cap a la digitalització. Caixa Ontinyent confirma que “continuarà impulsant els seus serveis digitals”. Recentment, anunciava que el 70% de la seua clientela és usuària activa de la banca electrònica. Ara, afegeixen que el 95% va triar fer operacions per canals digitals en 2021, la qual cosa va suposar la gestió de més de 900 milions d’euros de manera en línia. 

Per això, per a enguany, l’entitat anuncia que té previst el llançament de diferents projectes en línia quant a contractació de productes, fraccionament de pagament de rebuts i millora de la seguretat a través d’alertes i notificacions.

Es mantindrà l’horari per a l’atenció presencial

Malgrat aquesta digitalització, i atenent també la recent mobilització social, la caixa d’estalvis assegura que continuarà cuidant l’atenció presencial. Així, pensant especialment en les persones majors i/o amb discapacitat, “es mantindrà un horari ampliat de caixa i de caixers amb suport, personal especialitzat, prioritat en casos alta afluència de públic, atenció telefònica personalitzada, adaptació en caixers per a millor accessibilitat i simplicitat en el seu maneig, i seguiment continuat per a adaptar el servei a les situacions i les necessitats concretes i puntuals”.

2022 contarà amb 1,3 milions per a l’Obra Social

La presència de Caixa Ontinyent, a través de la seua Obra Social, en diferents estaments de la societat és innegable, i sembla que aquesta figura continuarà activa durant aquest any. Els bons resultats obtinguts durant 2021, permetran que Caixa Ontinyent destine 1,3 milions d’euros per a la seua Obra Social durant l’exercici actual. Així, l’entitat financera explica que mantindrà els programes establerts respecte al manteniment dels centres propis i en col·laboració, recerca i divulgació de temes autòctons a través de publicacions. A més, es compromet a continuar col·laborant amb col·lectius i a ser present en el desenvolupament del Campus d’Ontinyent i en la gestió de les fundacions participades de caràcter assistencial, docent i cultural.