Caixa Ontinyent destinarà 1,9 M d’€ a educació financera i al Mont de Pietat

Caixa Ontinyent destinarà, en 2019, un pressupost a l’obra social d’1,8 milions d’euros. Enguany es donarà preferència a la recentment constituïda Fundació Caixa Ontinyent, amb dos objectius bàsics: augmentar l’abast del programa d’educació financera i recuperar les activitats del Mont de Pietat.

Així ho explicaven en en l’Assemblea General ordinària celebrada fa uns dies al Centre Cultural Caixa Ontinyent, a la qual van assistir 33 dels 46 membres que la conformen.

En la mateixa es va explicar també, pel que respecta a l’Obra Social, que es mantindran els programes establerts i es reestructurarà la Responsabilitat Social Corporativa.

Quant als resultats del 2018, aquests mostren un benefici, abans de sanejaments i dotacions, de 10,0 milions d’euros, que queda en 8,4 milions d’euros després de les provisions pertinents. Després del pagament d’impostos, als quals es destina 1,9 milions d’euros, el benefici net se situa en 6,5 milions d’euros, un 5,40% superior al del 2017.

La distribució dels beneficis eleva el nivell de capitalització de l’entitat (en destinar-se 5,3 milions d’euros a reserves) i potència les accions de la seua obra social (a les quals es destinen 1,2 milions d’euros).

La morositat baixa al 5,96% amb una cobertura de 98,17%, i el capital CET1 se situa en el 16,42%, molt per damunt del mínim exigit pel Banc d’Espanya.

Dinamització de l’economia

Entre les línies d’actuació per a 2019, es pretén continuar impulsant l’activitat econòmica de les comarques centrals valencianes possibilitant un finançament adequat que permeta a les empreses i famílies complir els seus projectes i millorar el seu benestar.

Així, en 2018 els préstecs, crèdits, descompte comercial i finançament d’importacions i d’exportacions han suposat més de 874.000 operacions per import de 1.755 milions d’euros.

Marxa de l’exercici 2019

El president de l’entitat, Antonio Carbonell, també va comentar la situació del sector financer i els canvis que ha d’assumir per la nova legislació, l’adaptació del govern corporatiu i de l’atenció al client, i la irrupció de nous agents tecnològics.

Quant al balanç de gestió, a 31/05/19 el benefici net se situa en 3,4 milions d’euros, amb increment del 17,83% sobre el mateix període de l’any anterior.