Caixa Ontinyent i Afín SGR faciliten l’accés al finançament a pimes i autònoms

Caixa Ontinyent i Afín SGR, la societat de garantia recíproca de la Comunitat Valenciana, han millorat les condicions del seu conveni de col·laboració per tal d’impulsar l’accés al finançament de pimes, micropimes i autònoms de la Comunitat Valenciana. El conveni estableix una línia especial de finançament de Caixa Ontinyent que es troba a la disposició d’empreses i autònoms, a la qual podran accedir aquells que compten amb l’aval d’Afín SGR.

La línia de finançament podrà destinar-se a operacions d’inversió de fins a 1 milió d’euros en un termini de 3 a 15 anys, amb la possibilitat d’incloure fins a 2 anys de carència. Per a operacions de circulant, el límit serà d’1 milió d’euros amb un termini d’1 a 5 anys. Quant a la línia de comerç exterior, és a dir, capital per a la internacionalització, el límit serà d’1 milió d’euros amb un termini d’1 a 5 anys.