Caixa Ontinyent invertirà 1,5 milions d’euros en Obra Social

Caixa Ontinyent ha celebrat aquesta setmana l ‘Assemblea General ordinària, amb assistència de 41 dels 46 membres que la conformen, és a dir, el 89% dels seus consellers generals.

Segons expliquen “els comptes del 2023 mostren un benefici, abans d’impostos, de 13,5 milions d’euros, un 11,43% més que en 2022. Després del pagament d’impostos, que suposen 3,8 milions d’euros, el benefici net es va situar en 9,7 milions d’euros, un 4,98% més que en 2023”.

La proposta de distribució d’estos beneficis “permet elevar el nivell de capitalització de l’entitat (en destinar-se 8,5 milions d’euros a reserves) i potenciar les accions de la seua obra social (a la qual es destinen 1,1 milions d’euros)”.

La morositat va baixar al 2,75% amb una cobertura del 71,98%, i el capital CET1 es va situar en el 17,22%, molt per damunt del mínim exigit pel Banc d’Espanya.

Línies d’actuació

A més, l’Assemblea General ha aprovat les línies d’actuació de 2024, que mantenen com a eixos principals l’expansió, l’avanç en tecnologia, la consolidació de la solvència i el desenvolupament del seu personal, tant en reorganització com en captació de talent. Unes línies que suposaran un nou impuls per al compliment i desenvolupament del Pla Estratègic 2023-2025, i que són continuistes respecte a l’exercici anterior per l’elevat nivell de satisfacció i compliment.

Cal destacar que es tracta d’un pla en el qual Caixa Ontinyent:

  • Reafirma la seua funció social com a banca de proximitat, al costat de famílies, autònoms i pimes, assegurant la disponibilitat dels estalvis, impulsant l’economia, facilitant l’accés als servicis bancaris i, sobretot, continuant la seua important obra social.
  • Consolida posicions i inicia un període d’obertura a noves zones en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • Definix un model tecnològic de futur, amb totes les innovacions que s’acceleren constantment, al servici de les persones i comptant sempre amb el seu personal com a pilar fonamental.
  • Reorienta el seu negoci amb un model que mantindrà la seua rendibilitat i sostenibilitat i, en conseqüència, els seus alts estàndards de solvència.

En opinió del seu President, José Pla, “hem iniciat el nostre pla d’expansió amb l’obertura d’una oficina a Paterna i una pròxima a Alacant, i estudiem noves obertures; estem treballant contínuament els avanços tecnològics per a posar-los a l’abast dels nostres clients; estem elevant la nostra solvència que ens reafirma com una entitat sòlida; i treballem per a ser una organització en constant evolució i adaptació quant al nostre personal, apostant per la captació de talent. I tot això mantenint l’essència d’una caixa d’estalvis que es traduïx en territorialitat, proximitat, tracte personal i una obra social que possibilita eixa confiança dels nostres clients. En definitiva, una actuació que ens aproxima a l’objectiu de consolidar-nos com a entitat valenciana de referència”.

Nomenament

En la sessió celebrada anit l’Assemblea General també ha procedit a la renovació dels membres del Consell d’Administració i de la Comissió de Control, conforme al que es disposa en la legislació.

Així, l’Assemblea General ha reelegit, per a un nou període de mandat de 6 anys, com a membre del Consell d’Administració a José Pla Barber, actual President, i a Mª Ángeles Martínez Ferri, actual Vicepresidenta segona. I per a cobrir les vacants per finalització de període de mandat ha triat a Alejandro Mollá Descals i Jose-Rafael Revert Fuset.

Quant a la Comissió de Control, i per a cobrir les dos vacants, l’Assemblea General ha elegit a Gonzalo Sanz Borrell i a Bernat Rodríguez Castelló.

Obra Social

Els resultats obtinguts, juntament amb altres romanents, recuperacions i ingressos, permeten un pressupost d’obra social per al 2024 de 1,5 milions d’euros.

Enguany es mantenen els programes establits quant a centres propis i en col·laboració; i també els programes d’investigació i divulgació de temes autòctons a través de publicacions, col·laboració amb col·lectius, presència als Campus i gestió de les fundacions participades de caràcter assistencial, docent i cultural.

La principal novetat per a este 2024 és el llançament, a través de la Fundació Caixa Ontinyent, d’un programa de sostenibilitat a través del qual desenvoluparà accions de formació, informació, divulgació i conscienciació, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament sostenible tant des del vessant social, com l’ambiental i de govern corporatiu. En definitiva, contribuir a un creixement econòmic equilibrat, a l’estat de benestar i a cura del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.

A més, des de la Fundació es mantindran també els actuals programes de Mont de Pietat, es potenciarà l’activitat del Centre Cultural Caixa Ontinyent, de formació i integració de joves i es diversificaran les activitats d’educació financera, amb especial rellevància a la formació de formadors, cursos i conferències a alumnes d’ESO i de Batxillerat, l’App de contes infantils, accions específiques per a majors, i altres activitats d’informació i divulgació a través de la web i de xarxes socials. Este programa formatiu està sent utilitzat per més de 43.000 persones.