Caixa Ontinyent presenta els comptes del 2022

El Consell d’Administració de Caixa Ontinyent ha formulat els comptes de l’exercici 2022 que seran elevats a l’Assemblea General per a la seua aprovació en els pròxims mesos, i que han superat les expectatives tant en volum de negoci com en resultats i posició de capital.
Els comptes mostren un benefici, abans d’impostos, de 12,1 milions d’euros, un 0,26% més que en 2021, un gran resultat considerant que en 2021 es van obtenir importants ingressos atípics. Després del pagament d’impostos, que suposen 2,9 milions d’euros, el benefici net se situa en 9,2 milions d’euros.
La proposta de distribució d’aquests beneficis permet elevar el nivell de capitalització de l’entitat (en destinar-se 8,2 milions d’euros a reserves) i potenciar les accions de la seua obra social (a la qual es destinen 1,0 milions d’euros).
La morositat baixa al 2,62% amb una cobertura del 84,15%, i el capital CET1 se situa en el 15,08%, molt per damunt del mínim exigit pel Banc d’Espanya.

El Consell d’Administració abordarà el Pla Estratègic 2023-2025.
El president de l’Entitat, José Pla, ha manifestat la satisfacció del Consell d’Administració “per l’evolució dels comptes i la solvent situació de l’entitat, sobretot en un moment d’incertesa i de crisi en els mercats financers. Adaptar-nos a l’entorn i contribuir a la sostenibilitat de les nostres comarques és l’objectiu que perseguim en aquests temps difícils. La solvència del nostre balanç, la nostra experiència i la preparació dels nostres professionals són els fonaments bàsics per a abordar un pla estratègic que ens permetrà entreveure quin tipus d’entitat volem ser a mitjà termini i on volem situar-nos”.
Cal destacar que el Consell d’Administració està estudiant un pla estratègic adaptat a les actuals circumstàncies socials i econòmiques, i amb una visió a tres anys (2023-2025). Pla, destacava que “aquest pla aprofundirà en el model de banca territorial, pròxima i compromesa amb l’economia local i amb les famílies, i reforçarà el compromís social de Caixa Ontinyent orientat a la sostenibilitat territorial, la implicació activa en la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic”.

Atenció presencial i compromís d’acompanyament en la transició digital
Caixa Ontinyent combinarà la seua atenció presencial amb l’impuls dels seus serveis digitals, sempre amb el compromís d’acompanyar en la transició digital als seus clients, especialment a les persones majors o amb discapacitat.
A les mesures ja establides en 2022 per a millorar l’atenció d’aquest col·lectiu (horaris ampliats, personal especialitzat, prioritat en casos d’alta afluència, atenció telefònica personalitzada i adaptació de caixers), se sumaran enguany diverses accions per a fer els serveis digitals més accessibles.
En aquest sentit, des de la Fundació Caixa Ontinyent s’ha editat un manual d’autonomia digital per a persones majors, una guia per a realitzar, de manera àgil i senzilla, les operacions financeres bàsiques en els caixers automàtics de l’Entitat, motivant així l’autogestió segura. També s’impulsaran, entre altres, programes específics de formació en eines d’accés a comptes, utilització de mitjans de pagament i mitjans digitals, i prevenció de fraus, entre altres.
Per a 2023 l’entitat té previst el llançament de diferents projectes en línia quant a contractació de productes i millora de la seguretat a través d’alertes i notificacions.
Cal destacar que un 70% dels clients de Caixa Ontinyent són usuaris actius de banca electrònica i que en 2022 van efectuar operacions en canals digitals per un total de 970 milions d’euros.

Obra Social
Els resultats obtinguts, juntament amb altres romanents, recuperacions i ingressos, permeten un pressupost d’obra social per al 2023 d’1,5 milions d’euros.
Enguany es mantindran els programes establits respecte al manteniment dels centres propis i en col·laboració, investigació i divulgació de temes autòctons a través de publicacions, col·laboració amb els col·lectius, presència als Campus i gestió de les fundacions participades de caràcter assistencial, docent i cultural.
A més, des de la Fundació Caixa Ontinyent es mantindrà l’activitat del Mont de Pietat, es potenciarà l’activitat del Centre Cultural Caixa Ontinyent i es diversificaran els programes d’educació financera, amb especial rellevància a la formació de formadors, cursos i conferències a alumnes d’ESO i de Batxillerat, l’App de contes infantils, accions específiques per a majors, i altres activitats d’informació i divulgació a través de la web i de xarxes socials. Aquest programa formatiu està sent utilitzat per més de 38.000 persones de diferents punts de la geografia espanyola.

Primera memòria de sostenibilitat i responsabilitat social
En les pròximes setmanes, Caixa Ontinyent editarà la seua primera memòria de sostenibilitat i responsabilitat social que recollirà, entre altres, els compromisos i el grau de compliment de l’Entitat amb cadascun dels seus grups d’interés i amb el medi ambient: personal, clients, proveïdors, administració pública, supervisors i mitjans d’informació.