Caixa Ontinyent presenta els comptes de 2023

El Consell d’Administració de Caixa Ontinyent ha formulat els comptes de l’exercici 2023 que seran elevades a l’Assemblea General per a la seua aprovació en els pròxims mesos, i que han superat les previsions tant en volum de negoci com en resultats i posició de capital.

Els comptes mostren un benefici, abans d’impostos, de 13,5 milions d’euros, un 11,43% superior a l’obtingut en 2022. Després del pagament d’impostos, que suposen 3,8 milions d’euros, el benefici net se situa en 9,7 milions d’euros, un 4,98% més que en 2023.

La proposta de distribució d’estos beneficis que s’elevarà a l’Assemblea General permet incrementar el nivell de capitalització de l’entitat (en destinar-se 8,5 milions d’euros a reserves) i potenciar les accions de la seua obra social (a la qual es destinen 1,1 milions d’euros).

La morositat se situa en el 2,75% amb una cobertura del 71,98%, i el capital CET1 en el 17,22%, molt per damunt del mínim exigit pel Banc d’Espanya.

Expansió geogràfica

Caixa Ontinyent centrarà la seua activitat enguany en la seua expansió geogràfica, amb previsió d’obrir oficines a Alacant ciutat i Paterna en el primer semestre de l’any, al mateix temps que es gestionen noves obertures per a l’any vinent. Tal com preveu el Pla Estratègic 2023-2025, la Caixa avança en la seua consolidació com a entitat de referència a la Comunitat Valenciana.

El president de Caixa Ontinyent, José Pla, ha destacat que 2023 “ha sigut un excel·lent exercici econòmic i social: econòmic perquè continuem creixent en negoci, hem aconseguit uns resultats històrics i hem elevat el capital a nivells realment sòlids; social perquè tota la nostra activitat té com a objectiu contribuir al benestar de tots; i, el millor, és que estem en disposició d’estendre el nostre model i la nostra actuació a altres zones de la Comunitat Valenciana”.

Evolució digital: de la mà amb els clients

L’Entitat manté un procés continuat d’actualització i renovació de tecnologies i sistemes, que avancen constantment. L’objectiu és que el client tinga accés a tots els servicis amb la major facilitat i seguretat, sempre amb el compromís d’acompanyar en eixa transició digital als qui més ajuda necessiten, entre ells persones majors i/o amb discapacitat.

Per a 2024 Caixa Ontinyent té previst el llançament de diferents projectes online per a millorar l’autonomia del client a través de la seua banca electrònica: noves maneres de comunicar-se amb l’oficina, contractació de productes, gestió de documentació i operacions amb comptes internacionals. I evidentment, amb tots els elements de seguretat que requerix la utilització de mitjans digitals.

Obra Social: compromís amb la sostenibilitat

Els resultats obtinguts, juntament amb altres romanents, recuperacions i ingressos, permeten un pressupost d’obra social de 1,5 milions d’euros.

Enguany es mantindran els programes establits respecte al manteniment dels centres propis i en col·laboració, investigació i divulgació de temes autòctons a través de publicacions, col·laboració amb els col·lectius, presència als Campus i gestió de les fundacions participades de caràcter assistencial, docent i cultural.

A més, des de la Fundació Caixa Ontinyent es mantindrà l’activitat del Mont de Pietat, es potenciarà l’activitat del Centre Cultural Caixa Ontinyent i es diversificaran els programes d’educació financera, amb especial rellevància a la formació de formadors, cursos i conferències a alumnes d’ESO i de Batxillerat, l’App de contes infantils, accions específiques per a majors, i altres activitats d’informació i divulgació a través de la web i de xarxes socials. Este programa formatiu està sent utilitzat per més de 43.000 persones de diferents punts de la geografia espanyola.

La principal novetat per a este 2024 és el llançament d’un programa de sostenibilitat a través de la Fundació Caixa Ontinyent, que desenvoluparà accions de formació, informació, divulgació i conscienciació. “Incidirem especialment en el nostre compromís amb la sostenibilitat en tots els seus aspectes (socials, ambientals i de govern), tant a nivell intern com en la pròpia activitat financera; perquè és responsabilitat de tots garantir el futur de les noves generacions”, ha declarat el president de l’Entitat, José Pla.