Compromis proposa que el personal docent siga vacunat en la Fase II

El grup municipal Compromís per Ontinyent ha presentat una moció en la qual es planteja instar al Govern d’Espanya a prioritzar el personal docent, així com el personal no docent que treballa en els centres educatius en horari escolar, en la segona fase de la vacunació contra la COVID-19. La proposta registrada pel regidor Nico Calabuig i la regidora Paloma Alberola, que serà debatuda i votada en el Ple Ordinari del 28 de gener, té com a objectiu continuar garantint de forma efectiva el dret a l’educació, assegurant la màxima protecció en les aules i la presencialitat de la docència a Ontinyent i a la resta de poblacions valencianes.

El regidor i portaveu de Compromís per Ontinyent, Nico Calabuig, ha exposat que “actualment s’està produint la Fase I de vacunació contra la COVID-19, que s’ha enfocat, tal com s’havia plantejat per part del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, a les persones residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa en residències de persones majors i d’atenció a grans dependents, així com personal sanitari i sociosanitari dels centres mèdics, que en el cas d’Ontinyent ha suposat 866 vacunacions en la primera setmana. De cara a la Fase II de vacunació, a més dels grups de població que s’han establit, pensem que també cal considerar com a prioritari el personal docent i el personal no docent que treballa als centres educatius en horari escolar”.

Nico Calabuig ha assenyalat que “davant el nou curs escolar, totes les Comunitats Autònomes, dins les seues competències i en col·laboració amb la resta d’administracions i la comunitat educativa, han apostat per garantir la presencialitat, amb un important esforç humà i econòmic, per a fer de les aules espais completament segurs. En el cas de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, s’han realitzat fortes inversions en augment del professorat, reducció de ràtios o augment del personal de menjador escolar”.

“Aquesta aposta de tots els agents implicats en el sistema educatiu per la docència presencial té un valor fonamental, de cara a garantir de forma efectiva el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats. Diferents organismes governamentals i no governamentals constaten l’impacte negatiu que suposaria un tancament prolongat o intermitent dels centres per a l’alumnat i el seu desenvolupament. Per això, prioritzar en la nova fase de vacunació al personal docent i no docent dels centres tindria un paper crucial per mantindre l’espai segur que suposen les aules i assegurar l’accés efectiu al dret a l’educació”, ha manifestat Calabuig.

La regidora i portaveu adjunta, Paloma Alberola, ha explicat que “en la proposta plantegem que l’Ajuntament d’Ontinyent demane al Govern d’Espanya prioritzar en la vacunació a tot el personal que està en contacte amb l’alumnat. Per això, a més del personal docent, demanem que es considere prioritari al personal no docent que treballa en els centres educatius durant l’horari escolar, com per exemple els monitors i monitores de menjador escolar, personal de porteria i zeladors o zeladores, personal terapeuta o d’assistència d’alumnat amb necessitats educatives especials”.

Alberola ha subratllat que “també demanem en la moció que s’inste a la Generalitat Valenciana a defensar aquesta priorització en la vacunació en el proper Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Creiem que existeixen motius de pes per a plantejar aquesta priorització, tant pel missatge positiu que pot traslladar a l’alumnat, les famílies i el professorat respecte de la seguretat de l’àmbit educatiu, com també per motius ètics, de protecció del dret a l’educació en igualtat de condicions. No hem d’oblidar que junt amb el Sistema de Salut, el sistema educatiu és un dels grans pilars del nostre Estat del Benestar, i que hem de fer tot el possible per protegir-lo”.

“Esperem comptar amb el vot favorable dels altres dos grups de la corporació municipal, ja que necessitem tota la força i unitat per a traslladar a les administracions superiors aquesta petició”, han conclòs des de Compromís per Ontinyent.