Ontinyent inverteix més en assistència social que Alcoi i Xàtiva

Un exhaustiu treball sobre transparència als ajuntaments publicat pel portal Newtral recull, municipi a municipi, la despesa que reflecteixen els pressupostos de cada població. El portal permet comparar entre diverses localitats i conéixer quina és la despesa per habitant que dedica cada govern local en diferents àmbits. També es pot observar l’evolució d’aquesta despesa respecte als últims anys i en relació amb el que s’inverteix, en el mateix camp, en l’àmbit provincial, autonòmic i nacional. Hem comparat algunes d’aquestes despeses entre Ontinyent, Alcoi i Xàtiva en l’últim exercici, segons pressupost del 2020.


107 € ENFRONT DE 95 I 74 EN ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA

En la comparativa de despeses pressupostades l’any 2020, segons les dades que recull el portal Newtral, destaca sobretot la decisió política que va prendre Ontinyent l’any passat i la prioritat cap a aquelles actuacions de protecció i promoció social de les persones. D’entrada, cal apuntar la diferència de pressupostos. A Ontinyent i Xàtiva, bastant similars amb 35 i 30 milions d’euros, respectivament. A Alcoi, quasi el doble amb 60 milions d’euros. Per això resulta rellevant traslladar la despesa per habitant. I ací trobem que Ontinyent ha invertit 107 € per habitant en assistència social primària durant l’últim any, amb unes xifres globals en aquesta partida de 3,7 milions. Això suposa un increment de més del 7% respecte a l’any anterior. Bastant per damunt de la mitjana autonòmica (65,4 €) i la nacional (87 €). Per contra, a Alcoi encara que es va destinar més diners en l’àmbit global (fins a 5,5 milions), de manera proporcional aquest import repercutia en 95 € per habitant. I a Xàtiva, 74 € per veí, sobre un pressupost de 2,1 milions.

365 € EN SERVEIS PÚBLICS ENFRONT DE 306 I 341

Comprén aquesta àrea quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient. En aquest capítol Ontinyent ha invertit 365 € en l’últim any per habitant mentre que Xàtiva repartia aqueixa despesa en 341 € per ciutadà i Alcoi, 306 €.
Però en la despesa englobada dins de les partides de benestar comunitari, és a dir aquelles que afecten més els serveis del dia a dia com a manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d’aigua potable; recollida, eliminació o tractament de fems; neteja viària; cementeris i serveis funeraris; i altres serveis, Alcoi inverteix més per veí, amb un total de 126 €, enfront dels 118 € d’Ontinyent i els 105 € de Xàtiva.

ALCOI PRIORITZA MÉS LA NETEJA VIÀRIA I XÀTIVA ELS RESIDUS

Filant molt més fi en l’apartat de benestar comunitari, observant el desglossament de les partides podem interpretar la major predisposició política que existeix en els municipis cap a alguns dels seus problemes diaris. Així podem veure com en la capital de l’Alcoià el tema de la neteja viària és molt més obsessiva, almenys això es dedueix dels diners que destinen en els seus pressupostos, ja que inverteixen fins a 42 € per habitant, pràcticament el doble que a Ontinyent (23 €).
Per part seua, el municipi de Xàtiva té molt més interés a centrar els seus esforços econòmics en la recollida, gestió i tractament de residus i des de l’erari públic es destinen 62 € per habitant en aquest àmbit, enfront dels 36 € per habitant que destina Alcoi i enfront dels 31 € que destina Ontinyent.

EN EDUACIÓ MÉS QUE ALCOI, MENYS QUE XÀTIVA

Encara que les competències pel que fa al tema d’educació són d’àmbit autonòmic, la realitat és que tots els ajuntaments destinen una part del seu pressupost anual al condicionament i funcionament de centres educatius i serveis complementaris. En aquest sentit, amb un pressupost de 3,6 milions en l’últim any, Xàtiva va dedicar 124 € per habitant al pla educatiu, mentre que Ontinyent va dedicar 106 € d’una partida de 4 milions. Per la seua part el consistori alcoià va destinar 101 € per habitant d’una partida de 6 milions.

CURIÓS: 3,9 MILIONS PER A IMPREVISTOS

Sens dubte, en comparar els pressupostos dels tres ajuntaments hi ha una partida que crida poderosament l’atenció. La partida d’imprevistos, situacions transitòries i contingències de l’Ajuntament d’Ontinyent estava dotada en 2020 amb un muntant que ascendia fins als 3,9 milions d’euros enfront dels 615.000 € d’Alcoi i els 180.000 € previstos en el pressupost de Xàtiva.