Creixen un 50% els divorcis no consensuats a Ontinyent

Les demandes de dissolució matrimonial han pujat a Ontinyent un 10,53% de manera interanual, si es comparen les dades del primer semestre d’enguany, amb el mateix període de l’exercici passat.

D’una forma més detallada, aquest tipus de demandes presenten diferents modalitats: separacions, divorcis i nul·litats. A Ontinyent han augmentat les separacions i els divorcis no consensuats, mentre que han disminuït els divorcis consensuats i les nul·litats matrimonials. La dada més significativa és el dels divorcis no consensuats, ja que han crescut un 50%: un augment interanual de 21 casos, llançant un total de 63 divorcis sense acord, durant el primer semestre de 2022.

Pel que respecta als divorcis consensuats s’han reduït un 15%, encara així s’han constatat 57 dissolucions matrimonials d’aquest tipus, durant el primer mig any. Les xifres de les separacions evidencien que aquesta fórmula a penes s’utilitza per part de la ciutadania. Quant a les no consensuades, han augmentat, perquè en 2021 no es va presentar cap i en el primer semestre d’enguany s’ha presentat una. En el cas de les separacions consensuades són lleugerament superiors, però estan molt per davall dels divorcis: en 2021 va haver-hi 4, en el primer semestre, mentre que en 2020 ha sigut una més.

La Comunitat Valenciana és, un any més, líder en dissolucions matrimonials, sent la tercera comunitat amb la taxa de demandes més alta d’Espanya.