Desfilar fora d’Ontinyent amb el vestit de la comparsa o no assistir als actes oficials seran faltes greus

La Societat de Festers va aprovar diumenge passat per majoria de l’assemblea (van acudir 56 festers) la modificació del títol vuité del reglament de Festes, el que fa referència al procés sancionador. La modificació introdueix novetats substancials. Entre elles, la tipificació de les faltes considerades lleus, greus o molt greus. Repassem algunes d’elles, en funció de la seua gravetat.

Pel que respecta a les faltes greus hi ha 15 supòsits que s’han introduït en aquesta modificació. Entre ells serà considerat greu desfilar amb els vestits oficials de les comparses en altres poblacions i fora dels dies de festes d’Ontinyent, sense comptar amb l’autorització prèvia de la junta. També serà considerat cas greu no assistir a un acte oficial, en el qual hagués de participar, excepte si fora per causa major. La renúncia a un càrrec fester acceptat prèviament tindrà la mateixa consideració negativa. Així com la insubordinació de tota o part de la Comparsa en un acte oficial, amb clar menyspreu a l’autoritat organitzadora. D’igual manera seran considerades les manifestacions o actuacions públiques, verbals o escrites, manifestament injurioses contra la Societat de Festers. Aquests són alguns d’aquests 15 supòsits enunciats en el text aprovat.

Moltes greus

En l’apartat de faltes molt greus el text es redueix a quatre apartats. Es contempla la reincidència de les faltes greus. Provocar la pèrdua de subvencions i altres ingressos que causen perjudici a Festers. Insubordinació als acords presos per la Societat de Festers. I també l’agressió física a qualsevol associat, per motius relacionats amb la Festa, la seua organització, ordenació i desenvolupament. A més de la sanció econòmica (amb un mínim d’onze quotes de carnet més la reposició del mal causat) podrà imposar-se la suspensió temporal de drets durant un termini màxim de cinc anys.

Faltes lleus

Pel que fa a les faltes lleus, El treball exhaustiu que ha desenvolupat l’actual junta tipifica fins a 16 casos considerats com faltes lleus. Entre ells acudir amb retard a qualsevol acte oficial; assistir amb número inferior al requerit o sense banda de música quan l’acte el requereixi; utilitzar un disseny del vestit no autoritzat o desfilar sense el vestit complet; interrompre el pas d’una comparsa o circular en direcció contrària…