El centre de Sant Josep té la renda mitjana més baixa

L’informe que ha publicat recentment l’Institut Nacional d’Estadística, i que actualitza la radiografia econòmica de les ciutats a partir de les dades subministrades per l’Agència Tributària d’Espanya, permet observar un creixement de la renda mitjana a Ontinyent que se situa en un 22,3% en els últims cinc anys en què hi ha estadístiques. Cal puntualitzar que les dades inclouen 2020, any de l’esclat de la pandèmia, encara que caldrà analitzar el que va succeir en 2021 amb les conseqüències econòmiques i socials d’aquesta. Amb tot cal assenyalar que la renda mitjana dels ontinyentins se situa en 11.148 euros mentre que en 2015 estava bastant per davall, en 9.115 euros per persona.

Així és la ciutat

L’Atles de distribució de renda per llars que ha elaborat l’INE possibilita, a més, entrar al detall del que succeeix dins de cada ciutat, segons les seues zones i districtes. Així trobem que el centre del barri de Sant Josep, concretament els carrers de José Simó Marín, Furs, José Iranzo, Salvador Tormo i Pintor Segrelles, és a dir, l’àrea que envolta la parròquia del barri, és la que menor renda mitjana presenta en tota la ciutat, amb 8.346 euros. Molt a prop està la zona contigua, la que comprén entre els carrers del Dos de Maig i José Simó Marín és la segona amb menor renda mitjana, en tindre un registre de 8.633 euros. I si continuem avançant en aquesta mateixa direcció, la tercera zona amb menys poder de renda és la del Poble Nou, entre Sant Domingo i Carrer Major, en la qual existeix una renda mitjana de 8.976 euros.

En el pol oposat trobem la zona que abasta les urbanitzacions de Les Aigües, el Pilar Helios on se situa la renda més gran de la ciutat, amb 16.515 euros.

Les diferències s’accentuen més si es pren una altra referència estadística, la de la renda mitjana per llars a Ontinyent. Ací la renda major és la de la zona de les tres urbanitzacions referides, amb 50.182 euros mentre que en la zona del centre de Sant Josep és de 19.515, menys de la meitat.