El centre del barri de Sant Josep concentra el major nombre de paneroles

Foto: banc de imatges.

L’estiu també és sinònim de mosquits i paneroles. Les altes temperatures són idònies perquè aquest tipus d’insectes es reproduïsca de manera massiva i apareguen les plagues. Segons explica David Guerrero, tècnic de control de plagues de la Vall Grup, a la ciutat a l’estiu “abunden mosquits i, a causa de la problemàtica de clavegueram abunden les paneroles de dues espècies: la Blatella Oriental i la Periplaneta Americana”.

Segons la seua experiència, David Guerrero, explica que a Ontinyent la concentració més gran de paneroles es dóna en el centre del barri de Sant Josep, precisament perquè “on més població humana hi ha, s’acumulen més residus en el clavegueram i això fa que incremente la població de paneroles”.

D’una forma més detallada, en la capital de la Vall d’Albaida, les principals vies afectades són els carrers Simó Marín, Martínez Valls i Daniel Gil, per la qual cosa hi ha major presència d’aquests insectes, segons l’especialista. En el nucli urbà aquesta empresa actua en baixos comercials i en habitatges quan així ho requereixen els seus clients i per aquest motiu, saben quines són les zones més afectades, ja que del clavegueram passen a vegades als habitatges. No obstant això, també és fàcil veure paneroles en places, espais verds o zones on hi ha terrasses, com la Plaça de la Concepció.

Des de finals d’abril, fins a setembre és quan es focalitza aquesta problemàtica, tant en mosquits com en paneroles, ja que a l’hivern encara que no desapareixen, es veu disminuïda la població per les baixes temperatures. Els especialistes apunten al fet que “amb el canvi climàtic i l’augment de la temperatura, pot ser que es prolonguen les plagues al llarg de l’any, ja que són unes condicions favorables per a la seua reproducció”.

En el cas de les rates, molts solars desocupats serveixen d’escombriaires “i això és un focus de proliferació de rosegadors, ja que és el context perfecte perquè nien”. Pel que respecta a les cases abandonades, també poden servir de refugi per a les rates, però no tant com hàbitat. Un altre espai òptim és la proximitat al riu.