El COR indemnitza a Ontinyent amb 70.000 euros per les inversions fetes a l’Ecoparc abans de la cessió

El Consorci per a la Gestió de Residus V5 (COR) farà efectiva als pròxims dies una indemnització per import de 69.964 euros a l’Ajuntament d’Ontinyent per les inversions fetes a l’ecoparc de la localitat abans de la seua cessió.

La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, ha explicat que “es tracta d’una indemnització que estava aprovada pel COR en 2018, però que no s’havia fet efectiva per uns desacords amb Vytrusa, l’empresa que gestiona l’Ecoparc i que és qui ens havia de fer efectiu el pagament. Hem hagut d’insistir davant el Consorci i ara tenim la bona notícia de què s’ha desbloquejat la situació i anem a ingressar esta quantitat”, assenyalava.

Cal recordar que el 7 d’agost de 2017 el Consorci de Residus de la Zona de Gestió V5 i l’Ajuntament signaren el conveni regulador per a la cessió i explotació de l’Ecoparc. Amb data de 16 de novembre de 2017, el consistori va demanar una indemnització per import de 78.166 euros en concepte de les millores realitzades a l’Ecoparc en els cinc anys previs a la cessió (ja que als llocs on el COR instal•la els Ecoparcs fixos els ajuntaments cedeixen els terrenys, i a Ontinyent se cedia també una instal•lació).

En concret, segons consta a l’informe emès pel mateix COR, en el moment de la cessió, l’Ecoparc d’Ontinyent comptava “amb una sèrie de contenidors i amb una caseta prefabricada”, la qual cosa es va considerar pels tècnics com “un fet diferencial respecte de la resta d’instal·lacions rebudes per part d’altres ajuntaments”, i l’existència de les quals va suposar “un estalvi” per al COR, que es va quantificar en l’import de 57.821,5 euros més IVA en data de 2017.

L’assistència tècnica del Consorci va valorar finalment la indemnització en 69.964,44 euros, ordenant el pagament a Vytrusa, l’empresa que gestiona els ecoparcs, en data 12 de febrer de 2018. Com que no es va fer efectiva més de 2 anys després, la regidora de Sostenibilitat i vicepresidenta del COR, Sayo Gandia, va tramitar una reclamació perquè es fera efectiu el pagament de la indemnització.

Aquesta reclamació va estar acceptada en novembre per la Comissió de Govern del COR, que el mateix mes va instar a Vytrusa al pagament. L’empresa va presentar un recurs de reposició, que una volta resolt pel COR va determinar el passat mes de gener que Vytrusa ha de fer front al pagament de la referida quantitat, una volta l’Ajuntament li ha remés una sèrie de documentació requerida pel Consorci.

“En definitiva, han estat una sèrie de qüestions burocràtiques que s’han allargat en el temps, però que finalment hem aconseguit que es resolguen favorablement per als interessos de la ciutadania d’Ontinyent, replegant una quantitat que podrem revertir en la nostra localitat”, concloïa Sayo Gandia.