El ple d’Aielo aprova per unanimitat el rebuig a la planta de biogàs

Suspensió de llicències, modificació urbanística i revisió dels informes de compatibilitat que l’Ajuntament d’Aielo de Malferit va atorgar a l’empresa Bioenergía Els Vents, S.L. per a la construcció, al polígon de Serrans V, d’una planta de biogàs. Aquests tres van ser els acords aprovats per unanimitat al ple municipal celebrat ahir a Aielo de Malferit.

La portaveu del PP, Luci Bataller, s’ha mostrat, a través d’un comunicat, agraïda a tots els grups i satisfeta “per haver aconseguit que tirara endavant la proposta del PP d’incloure en els acords, el de la revisió dels informes de compatibilitat atorgats a l’empresa”.

En concret, i atenent la proposta del PP, l’Ajuntament d’Aielo revisarà els informes favorables atorgats per a la planta de biogàs d’acord amb el consum d’aigua de la planta especificat al projecte ja en exposició pública, en considerar que aquest no correspon amb la informació de consum que l’empresa va aportar en el moment de la sol·licitud.

A més, es va aprovar la proposta de suspensió en la tramitació i concessió de llicències urbanístiques en tot el sòl urbà industrial, zona VIII Industrial en Illa i zona IX Industrial Aïllada, per a les plantes de biogàs i activitats de tractament i valorització de matèria orgànica. Al mateix temps, l’Ajuntament d’Aielo ha acordat unànimement iniciar els tràmits per a la revisió i modificació de la normativa urbanística aplicable al terme d’Aielo per a aquest tipus d’indústries.