El sector d’acabats tèxtils es queda fora de les ajudes al gas

El nou any arranca amb una sensació de malestar en la indústria tèxtil, després de conéixer-se que els acabats tèxtils queden exclosos de les ajudes estatals del gas. Un combustible que registrat un increment acumulat de fins més d’un 800%.

“El sector dels acabats és imprescindible i necessari com a baula de la producció de tota la cadena de valor tèxtil, per tant, l’afectació que es deriva de la present situació repercutiria en tota la indústria, estant en joc la continuïtat i el futur industrial tèxtil”, explica Pepe Serna, president d’ATEVAL i del Consejo Intertextil Español (CIE).

Pel que respecta a la utilització intensiva de gas, és el sector dels acabats el gran consumidor d’aquest combustible i, per tant, “està afectat per les pujades de preus”. Aquest subsector aglutina a Espanya unes 200 empreses a ple rendiment. En general, són empreses de grandària mitjana, amb grans inversions en maquinària i instal·lacions que utilitzen com a matèries primeres els productes químics, sent intensives en l’ús d’aigua, electricitat i sobretot del gas industrial. Resultant el component energètic del gas el més important en costos, ja que representa entre el 30-40% del cost del servei d’acabat.

Segons el CIE, l’afectació del subsector dels acabats tèxtils pot tindre “uns efectes devastadors en la cadena de valor de tota la indústria tèxtil espanyola”, afectant també els productes de la moda i confecció. “Les conseqüències seran greus per al tèxtil espanyol si no es compensen els alts costos energètics, especialment el gas de major utilització industrial intensiva en els acabats”, afigen.

Per tot això, Pepe Serna ha anunciat que “sol·licitarem al Govern que s’incorpore una modificació en el Reial decret que regula aquestes ajudes, mitjançant acord de consell de ministres, que incloga els acabats tèxtils”

Serna afig que “les empreses han tingut una afectació en els costos inassolible actualment i estan duent a terme aturs productius, que s’han vist reflectits en una disminució anual del consum de gas del 37% en aquest últim any”.