El tèxtil ha exportat 1.103 milions d’euros durant l’últim any

El sector industrial predominant en la nostra zona està afrontant la crisi dels últims temps gràcies als mercats exteriors. Així ho indiquen les dades facilitades per l’Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana (ATEVAL) segons les quals s’observa un increment del 6% de les exportacions durant l’any 2022. Això significa una facturació a nivell internacional que es va situar en 1.103 milions d’euros.

Les dades facilitades per ATEVAL també ressalten que la facturació als mercats exteriors han anat incrementant-se des de 2018 fins l’actualitat, amb l’excepció lògica de l’any 2020 en què es va viure la pandèmia a nivell mundial.

Com a conseqüència d’aquest increment també s’ha registrat un augment del volum de negoci en les empreses tèxtils, amb una pujada d’un 13,2% que es materialitza en 2.275 milions d’euros. D’altra banda l’ocupació també ha anat a l’alça, recuperant-se els nivells previs a la COVID-19, amb un augment del treball xifrat en un 2,3%.