Els metges de família tramitaran en un mateix acte l’alta i la baixa laboral

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha anunciat que els metges i metgesses de família podran tramitar en un mateix acte la baixa i l’alta laboral de pacients que diagnostiquen de COVID que es concedirà juntament amb el diagnòstic.

L’alta tindrà una data de set dies des de l’inici de símptomes i en el cas que persistisquen els símptomes s’estendria el temps que fos necessari.

“Agilitarem la tramitació de les altes i baixes per a facilitar la seua obtenció per part dels pacients i, en uns moments d’important càrrega assistencial per als professionals, també reduirem els actes de caràcter administratiu que han de realitzar els centres de salut”, ha declarat la consellera.

Ana Barceló ha fet aquestes declaracions després de reunir-se aquest dimecres amb el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro.

Una altra de les mesures que la Conselleria posarà en marxa té a veure amb l’agilitació de la tramitació de les baixes dels casos diagnosticats per punts centralitzats d’obtenció de mostres de la xarxa pública, laboratoris privats o el test que es duran a terme en les oficines de farmàcia dins de l’acord aconseguit amb els col·legis professionals.

En aquests casos, les baixes se sol·licitaran a través de la web per part del pacient en un enllaç que s’activarà a partir del divendres. A través de la inspecció sanitària, el comunicat de baixa es comunicarà a l’INSS i d’allí a les empreses directament. Les persones que s’hagen fet un test d’autodiagnòstic hauran de confirmar el positiu en qualsevol dels dispositius acreditats (inclòs laboratoris privats o oficines de farmàcia).