Ens Uneix treballa en un futur partit estatal independent

Durant aquesta setmana Jorge Rodríguez, alcalde i líder d’Ens Uneix, té prevista una intensa agenda de reunions amb representants de formacions independents de les comarques d’Alacant, entre els quals hi ha Campello, Teulada i Vilajoiosa. L’objectiu d’aquests contactes és traslladar el projecte que s’ha començat a forjar per crear una federació de partits independents d’àmbit municipalista. D’una banda, es pretén aglutinar les formacions dins del territori valencià i, de l’altra, ja s’han fet els primers passos per materialitzar una federació que done cobertura a aquestes formacions i a les de la resta d’Espanya amb aquestes mateixes característiques.

Està previst celebrar una primera assemblea presencial els propers mesos. La setmana passada ja es va dur a terme una reunió online amb alcaldes i regidors de partits independents de totes les comunitats autònomes. A nivell estatal es vol treballar per crear una formació on tindrien cabuda tots aquests partits i, d’aquesta manera, “no caure en la infrarepresentació en institucions com les diputacions o les federacions de municipis”, explica Jorge Rodríguez.

L´objectiu d´aquesta futura formació de caràcter estatal serà donar veu a aquests partits i mostrar tant el pes polític com de representació. Això sí, les formacions que l’integren no perdran les sigles d’origen, mantindran la identitat municipalista i afegiran “a manera de cognom” la nomenclatura de la federació estatal. Jorge Rodríguez explica que el caràcter d’aquesta nova formació política “anirà més enllà del que és ideològic, es respectaran les línies de cadascuna de les formacions i es posarà el focus en allò que es comparteix, en l’àmbit municipalista que és el que ens importa tots els partits que estem treballant en aquesta línia”.