L’Ajuntament facilitarà el teletreball durant els dies que la menstruació produïsca malestar físic

Per a algunes dones el dolor de la menstruació pot arribar a tal nivell que resulte incapacitant. A això se’n diu dismenorrea, i encara que ha estat un tema que la societat ha normalitzat i menyspreat, el cas és que pot provocar còlics, vòmits, marejos i fins i tot desmais. En algunes ocasions darrere d’aquest fort dolor pot haver-hi unes altres patologies com l’endometriosi o la malaltia inflamatòria pelviana.

Per tot això, l’Ajuntament d’Ontinyent facilitarà, en la mesura que ho permeta el servei, el teletreball durant el dia o els dies que la menstruació produïsca malestar físic. Aquesta és una de les novetats que inclou l’II Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ontinyent, que era aprovat el dijous passat i que estarà vigent fins a març de 2026. Per a l’elaboració d’aquest nou document s’ha dut a terme un estudi de la situació del personal municipal, identificant les necessitats bàsiques a considerar per la implantació del Pla. Per a això es va realitzar un qüestionari d’avaluació que va ser proporcionat a tota la plantilla.

Una vegada analitzada la realitat dels treballadors i treballadores del consistori, i les seues necessitats, s’han inclòs una sèrie d’accions dins d’aquest II Pla d’Igualtat. Algunes d’elles són activitats que ja s’incloïen en l’I Pla i que a causa del seu bon funcionament s’han mantingut, mentre que unes altres, com la referida al dolor menstrual, són novetats.

Formació de dues hores

Així, s’ha identificat que la majoria de les persones que entren a treballar a l’Ajuntament d’Ontinyent no tenen cap mena de formació en igualtat, per la qual cosa a partir d’ara, cada nou treballador o treballadora rebrà una formació de dues hores. A més, s’efectuaran altres cursos formatius dirigits a la resta del personal. Una altra de les accions adoptades serà que en les licitacions municipals es demane a les empreses que aquestes aporten els seus propis plans d’igualtat entre la documentació requerida. Cal destacar que tota empresa amb més de 50 empleats té l’obligació de comptar amb aquesta eina.

De la mateixa forma, s’ha identificat que el 100% de les persones que sol·liciten la reducció de jornada per a cuidar als fills són dones. Amb l’objectiu de fomentar la corresponsabilitat familiar, laboral i social, des del consistori es posarà en marxa una campanya de sensibilització en aquest aspecte, perquè els homes també han d’assumir les responsabilitats en la cura dels descendents.

Continuant amb l’àrea de la conciliació, el 70% de les persones treballadores tenen ascendents tendents a necessitar atenció i cura. Per això es plantegen accions amb la finalitat de facilitar i aproximar els recursos d’atenció a la dependència i la cura de persones majors; així, el personal municipal podrà ser atés en horari laboral per les companyes de Serveis Socials per a resoldre els seus dubtes i necessitats, com ho fan amb la resta de la ciutadania.

Aquestes són només algunes de les actuacions incloses en aquest II Pla d’Igualtat que busca aconseguir una equanimitat real entre treballadors i treballadores de l’Ajuntament d’Ontinyent.