L’atur puja al juliol, però disminueix la xifra interanual

L’atur ha adquirit protagonisme en l’escenari de la pandèmia. Aquest s’ha constituït com una peça que arreglar en l’engranatge social. Així, existeix una notícia dolenta, però també una bona. La dolenta: la quantitat de demandants actius aturats ha augmentat respecte al mes de juny de 2021 a Ontinyent. La bona: el nombre de demandants actius en atur ha disminuït en comparació amb juliol de 2020 a la ciutat.

Al juliol de 2021, s’observa un total de 3.131 demandants actius aturats enfront del mes de juny del mateix any, quan es registrava una xifra de 3.084. Així, es revela un increment de 47 persones, segons les dades de Labora, servei valencià d’ocupació i formació de la Generalitat Valenciana.
D’aquests 3.131, 1.983 són dones i 1.148 homes. Aquesta tendència es repeteix un altre mes més, ja que al juny d’aquest mateix any la xifra de dones demandants parades era de 1.955, mentre que la d’homes arribava als 1.129.

PER EDAT
Per grups d’edat, al juliol de 2021 hi ha 279 persones parades que se situen en el rang d’edat de menors de 25 anys, 1.123 en el d’entre 25 i 44 anys i 1.729 en el de majors de 44 anys. Les xifres assenyalen que al juny hi havia 263 demandants actius aturats menors de 25 anys, 1.074 d’entre 25 i 44 anys i 1.747 majors de 44 anys, segons la Generalitat.

Quant al sector d’activitat, al juliol, 169 persones sense treball provenen de l’agricultura, 161 de la construcció, 718 de la indústria i 1.767 dels serveis.
Si es compara amb les dades de Labora del mes passat, s’observa que 158 procedien de l’agricultura, 159 de la construcció, 705 de la indústria i 1.747 dels serveis.

XIFRES INTERANUALS
Al juliol de 2021, es registra un total de 3.131 demandants actius aturats, la qual cosa es tradueix en 98 persones menys que en el mateix mes del passat any, quan la xifra arribava als 3.229, segons Labora. De nou, eren més les dones demandants parades (1.993) que els homes (1.236). Així, hi ha 10 dones menys i 88 homes menys que en el mateix període del 2020. Quant als grups d’edat, destacaven 291 demandants actius aturats menors de 25 anys, 1.229 d’entre 25 i 44 anys i 1.709 majors de 44 anys.

Quant a l’activitat, al juliol de 2020, 160 venien de l’agricultura, 176 de la construcció, 763 de la indústria i 1.839 de serveis.