Les ambulàncies d’emergències d’Ontinyent realitzen 7 serveis diaris

L’Hospital General d’Ontinyent compta, entre els seus recursos d’emergències sanitàries, amb una unitat SAMU (Servei d’Assistència Mèdica d’Urgències) i una altra unitat SVB (Suport Vital Bàsic). Durant 2021, aquests dos recursos van realitzar un total de 2.519 serveis, la qual cosa suposa una mitjana de set al dia.

Així s’extreu de la Memòria de Gestió de 2021 que acaba de publicar la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. En ella s’indica que la unitat SAMU va atendre 820 serveis, amb una mitjana diària de dues, mentre que el SVB registrava 1.699, amb una mitjana de cinc atencions al dia. Si comparem aquestes dades amb els de la Memòria de Gestió de 2019, l’última abans de la pandèmia, encara que la mitjana diària es manté en set atencions, sí que es registra una disminució del 6,22%, ja que en aquest moment es van dur a terme un total de 2.686 serveis.

Pla de xoc

La Conselleria compta amb un Pla de xoc a través del qual deriva operacions a centres privats per a agilitzar el ritme de les intervencions quirúrgiques. En tan sols dos anys, s’ha registrat un increment del 106,7% de pacients que han acceptat ser derivats a centres privats. Així, mentre en 2019 eren 343 persones, en 2020 van ser 605 i en 2021 han estat 709. Cal remarcar que no tots els pacients que accepten entrar en el Pla de xoc acaben finalment havent de ser intervingudes en aquestes clíniques. Un altre punt a tenir en compte per a entendre aquest increment és la reducció de l’activitat quirúrgica durant la pandèmia.

Líders en cesàries

Un any més, i com és habitual des de fa molts, l’Hospital d’Ontinyent compta amb el dubtós privilegi d’encapçalar el rànquing d’hospitals amb major nombre de cesàries. Concretament, en 2021, el 37,38% de parts va acabar en cesària. És important destacar que malgrat continuar sent l’hospital amb menys parts vaginals, ha aconseguit reduir les cesàries en un 13,83%. Quant als parts totals, aquests també han baixat, dels 219 de 2020 als 206 de 2021.