L’IES Jaume I aposta per la salut mental dels seus alumnes a través de tallers dirigits

L’IES Jaume I i l’AMPA pretenen fomentar el benestar emocional de l’alumnat. És per això que han organitzat per aquest curs tallers pràctics dirigits a grups reduïts d’alumnes de 3r, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat, durant les sessions de tutoria. Els tallers s’emmarquen dins del Pla d’Acció Tutorial, una acció que busca dotar l’alumnat de recursos i d’estratègies que els ajuden a fer front a la problemàtica emocional i psicològica que puguen desenvolupar al llarg de la vida.

Amb aquesta iniciativa els alumnes poden accedir a un espai de reflexió i de formació d’aquestes qüestions en un moment tan important com és l’adolescència. Les activitats estan impartides per personal especialitzat de Treball Social els quals tracten aspectes com la comunicació no violenta, la transformació del conflicte o l’expressió lliure de les emocions per promoure el desenvolupament de la personalitat, entre altres. Eines que permetran a l’alumnat poder gestionar emocionalment els esdeveniments que hi puguen arribar en el seu context social.

Altres de les accions estan centrades en l’individualisme i la competitivitat escolar i social, que poden derivar en situacions de violència i de conflictivitat. Des del centre expliquen que la incapacitat d’identificació i gestió emocional per part dels estudiants desencadena en “practiques nocives i de risc, absència d’hàbits saludables i problemes de convivència i violència“. Durant les sessions de tutoria s’empren ferramentes com el treball corporal i l’expressió artística, i s’usen tècniques del ‘Teatre de l’Oprimit’ i de la ‘Psicologia de Processos’. En definitiva, una aposta per fer front a un repte com és la salut mental en uns temps tan convulsos com els que estem vivint.