Més de 6 milions d’€ per fer del riu Clariano un punt d’encontre

Deixar de viure d’esquena al riu Clariano per a convertir-lo en un punt de trobada de la ciutadania. Aquesta és la pretensió principal del projecte ‘Riu Viu’, una de les propostes incloses al programa electoral dels socialistes en les últimes eleccions, que necessita una inversió de 6,5 milions d’euros i que es preveu que estiga finalitzat en la seua totalitat l’any 2023.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, i el regidor de Territori, Jaime Peris, donaven detalls en roda de premsa d’aquest ambiciós projecte per revitalitzar l’entorn del riu Clariano i aprofitar-lo com a espai de convivència, amb actuacions que ja venen executant-se i que intervindrà en un total de 8 zones basant-se en 5 eixos d’actuació.

Jorge Rodríguez explicava que “és un dels projectes que marcaran la present i la pròxima legislatura” i que “aquests eixos són la recuperació d’elements patrimonials al perfil del riu (com el Pont Vell, el Molí Descals, l’hort de la Casa Barberà, la muralla, els refugis, etc.); la recuperació i creació de recorreguts mediambientals al voltant del llit; l’adequació d’espais lliures (zones verdes) als dos marges del riu i el seu nivell inferior; l’adequació paisatgística de les zones mixtes d’aparcament i espai lliure i actuacions de rehabilitació i millora urbana en edificis privats que donen a la cornisa del riu Clariano”.

S’actuarà en alguns espais públics i també altres privats, pertanyents a unitats d’execució que no està previst que es porten a terme ni a curt ni a mitjà termini. “Terrenys vacants que presenten una imatge molt deficient sobre els quals podem fer actuacions per millorar substancialment la imatge i relació de la ciutat amb el riu, i que aquest passe a ser una columna vertebral per als barris”, explicava Jaime Peris, qui detallava que dels 6,5 milions d’inversió total del pla, més de 2,7 ja han estat executats, contractats o estan en fase de licitació.

És el cas dels enderrocs de naus ja realitzats a l’antiga fàbrica de Revert (136.000 €) que dóna pas a la 1a fase de rehabilitació per al nou Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana (900.000 €). A la part inferior de l’avinguda Sant Francesc estava previst que ahir començaren les obres de condicionament d’un espai lliure al marge dret del riu (163.000 €) que es perllongaran fins al mes de març i s’està redactant el projecte d’un mirador en la zona entre trinquets, el que es coneix com a pàrquing d’Stivals (150.000 €).

En aquests moments s’està executant una nova vorera de connexió entre el Pont Vell i el Trinquet de Gomis, recuperant un espai degradat dins d’una actuació pressupostada en 150.000 euros dels quals la Diputació de València aporta 80.000 euros. Una altra de les actuacions que estaran finalitzades als pròxims mesos és la 1a fase de la rehabilitació del Pont Vell, valorada en 150.000 euros i on també es compta amb el suport de la Diputació. És una intervenció ja adjudicada i que ha hagut que incloure algunes modificacions segons les indicacions de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Cal recordar que aquesta 1a fase d’actuació en el Pont Vell se centra a millorar i restaurar els accessos al riu i es preveu que quede descobert un arc del pont que a hores d’ara es troba amagat pel formigó.