Només el 28% de les dones són caps de departament en l’ajuntament

L’Ajuntament d’Ontinyent ha redactat i aprovat el seu II Pla d’Igualtat. Segons la normativa, aquest document és un conjunt ordenat de mesures adoptades, després de realitzar un diagnòstic de la situació, amb l’objectiu d’aconseguir en una empresa (o administració en aquest cas) la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, així com eliminar i corregir la discriminació per raons de sexe.

En l’anterior edició del Periòdic d’Ontinyent ja es van destacar algunes de les mesures que es duran a terme entre 2022 i març de 2026. En aquesta ocasió, l’objecte de l’article són els resultats de l’anàlisi quantitativa i qualitativa duts a terme per a l’elaboració d’aquest pla.

A pesar que el total de la plantilla municipal està equilibrat, quan el focus se centra en els llocs de major responsabilitat, el sostre de cristall és evident. Dels 18 departaments amb els quals compta el consistori, únicament cinc d’ells tenen a una dona com màxima responsable. En concret, els departaments amb caps són: Educació, Medi Ambient, Contractacions i patrimoni, Promoció econòmica i el SIAM.

D’altra banda, s’han identificat departaments molt masculinitzats. En Benestar comunitari es compta amb 21 treballadors, dels quals només hi ha una dona, que duu a terme tasques administratives. De la mateixa forma ocorre amb l’àrea de Seguretat ciutadana, composta per 47 homes i nou dones, de les quals tres es dediquen a tasques d’administració.

En el cas contrari es troba el departament de Benestar social, un treball feminitzat en estar relacionat amb la cura i l’atenció a persones. D’un total de 36 treballadors, 32 són dones i quatre homes. Malgrat això, aquest departament no es troba entre aquells que tenen com a responsable a una dona.

El 50% de la plantilla municipal són dones

No obstant això, el 50,33% de les persones que treballen a l’Ajuntament d’Ontinyent són dones. Una xifra molt equilibrada que a priori reflecteix una certa paritat entre la plantilla. Concretament, 152 serien dones i 150 homes, d’un total de 302 persones.

Les més de 300 persones que componen la plantilla van rebre un qüestionari avaluatiu per a identificar les necessitats d’aquesta. Només 135 persones, menys de la meitat dels treballadors, van contestar a ella. A més, d’aquestes respostes, el 59,3% van ser de dones, mentre que el 40,7% van ser homes. Sent més concrets, únicament 55 homes, dels 150 actuals, van creure convenient participar en la redacció d’aquest II Pla d’Igualtat.