Només el 36% dels usuaris del Projecte Trèvol en edat de treballar ho fan

La pandèmia ha afectat la creació d’ocupació. En alguns sectors no només ha frenat aquesta sinó que ha fet desaparèixer llocs de feina. El panorama laboral potser es complicarà en els pròxims mesos i per a les persones amb discapacitat potser aquesta situació siga encara més difícil. “Gràcies a tot el que aporten les persones amb discapacitat no s’ha perdut molta ocupació durant la pandèmia, però sí que hem notat un gran estancament en la creació de nous llocs” expliquen des de l’àrea del Projecte Trèvol que treballa per a la integració laboral dels usuaris d’aquesta xarxa de suport.

Una xifra molt reveladora és el fet que malgrat que totes i tots estan en procés d’introduir-se al món laboral, “la realitat és que actualment només tenim treballant un 36,2% de les persones usuàries en edat de treballar” admeten. Per aquesta raó demanen més ajudes a les administracions per animar i encoratjar a les empreses a què contracten a persones amb discapacitat, “ja que conformen un col·lectiu vulnerable i les conseqüències de totes les crisis repercuteixen més en elles que en la resta de la població”.

Des del Projecte Trèvol denuncien que han observat en l’últim any “un descens de pressupost de les subvencions i una reducció en el termini de sol·licituds”. Justament en aquest sentit, COEVAL es feia ressò, aquesta setmana, i informava als seus associats d’un programa de foment de la
contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en la Comunitat Valenciana. Així, la Generalitat Valenciana subvencionarà aquestes contractacions, que hauran de ser d’entre 3 i 12 mesos, per un import que serà el resultat de multiplicar el 85% del salari mínim interprofessional pel nombre de mesos de manteniment del contracte.

OCUPACIÓ AMB SUPORT
La missió del Projecte Trèvol és que les persones amb discapacitat puguen desenvolupar el seu projecte de vida dins de l’entorn comunitari. “Com per a qualsevol altra persona, l’accés a un treball digne és essencial perquè puguen desenvolupar el seu itinerari de vida” insisteixen. Per a aconseguir aquest objectiu utilitzen una metodologia que es fonamenta en l’ocupació amb suport. Una manera de treballar que es basa en l’acompanyament de la persona en el lloc de treball i en l’aprenentatge de les tasques mitjançant la figura del preparador laboral.

El desenvolupament de capacitats, la facilitació d’aprenentatge, les conductes socials amb companys i superiors són alguns dels aspectes que es treballen de manera prèvia a un contracte amb unes pràctiques laborals. “Aquestes pràctiques són la millor via perquè les empreses eliminen certes inseguretats i barreres respecte a la discapacitat, i a més, que la persona puga aprendre un ofici”. Aquest és el primer pas, i quan tot flueix correctament és quan ja es parla d’un contracte laboral.

Però què passa desprès d’aquests contractes temporals? Des del Projecte Trèvol expliquen que al conèixer a les persones les empreses es consciencien i “en la majoria dels casos, la treballadora o treballador passa a ser un més del planter i el seu contracte passa a ser indefinit”. Tenint en compte aquest aspecte, potser si més negocis tingueren l’espenta de contractar a persones amb discapacitat s’aconseguiria créixer de manera notable eixe 36% de persones usuàries ocupades actualment.

I encara que els programes de foment a l’ajuda a la contractació, i els seus beneficis fiscals o subvencions, són una de les raons perquè s’animen les empreses a incorporar persones amb discapacitat entre els seus treballadors, des del Projecte Trèvol pensen que “la raó principal de la seua contractació són tots els valors que pot aportar a l’empresa. Per exemple, permet millorar la productivitat i rendibilitzar els llocs de feina, així com millorar el clima laboral, augmentar la fidelitat i el sentit de pertinença o reforçar els llaços d’unió entre les treballadores i treballadors”.