Ontinyent, una ciutat multicultural: fins a 71 nacionalitats conviuen al municipi

La bossa de població d’altres nacionalitats que fixen la seua residència a Ontinyent va fluctuant amb el pas del temps. La globalització és un fet consolidat i els moviments migratoris solen anar aparellats a la cerca de treball i també d’una millora de la qualitat de vida. I per què no?, en el cas de les nacionalitats nòrdiques, a la recerca del sol i de l’estil de vida privilegiat com és el mediterrani.

Per la característica industrial de la capital de la Vall d’Albaida, el cens d’estrangers principalment s’associa a la creació de treball i actualment la xifra total és de 3.937 immigrants. Segons les dades de població estrangera censada a l’Ajuntament d’Ontinyent, a data 1 de gener de 2022, les nacionalitats que compten amb un major nombre de persones són Romania (944) i el Marroc (735), que juntes representen un 42% del cens total. Si se suma la tercera numèricament parlant, Bulgària (561), el percentatge es dispara al 56,8%. Europa és el continent que més població aporta a la capital de la Vall d’Albaida, amb 2.328 habitants, que suposen gairebé el 60% del total, encara que per baix de fa deu anys (3.421).

De fet, els països que encapçalen aquest rànquing pertanyen al denominat vell continent, a excepció del Marroc. En quart lloc, estarien els estrangers del Regne Unit (303) i ja, en cinqué lloc, l’ostenta una nacionalitat de l’altre costat de l’Atlàntic, Colòmbia (293).Tirant la vista enrere són nacionalitats que han anat variant numèricament amb el temps, però que en general han tingut una àmplia representació a la ciutat.

La varietat de països d’origen que conformen el cens d’immigrants a Ontinyent ha anat en augment al llarg dels anys. L’any 2002 eren 58 les nacionalitats diverses que conformaven aquest arc mundial. Tan sols deu anys més tard, la xifra ascendia ja a 67. Mentre que dues dècades més tard, en 2022, aquesta xifra ha passat a 71 països diferents d’origen dels veïns ontinyentins procedents d’altres llocs.

La capital de la Vall d’Albaida ha fet gala històricament de la convivència entre cultures, com testimonien per exemple, els Gegants d’Ontinyent. Una convivència que amb l’arribada de la globalització s’ha anat ampliant numèricament de manera significativa. Des del punt de vista de la xifra total de persones immigrants a Ontinyent, en l’actualitat són 3.937. Gairebé el doble del número que hi havia a principis del segle XXI, quan es registraven 2.018 censats estrangers a la ciutat, però gairebé mil per baix de fa una dècada, quan el total era de 4.899. No obstant això, els nivells més voluminosos de la bossa d’immigració han arribat a superar els 5.400 ciutadans censats.

Si la comparativa es fa amb un exercici més recent, l’any 2015, s’observa que el total ha anat augmentant lleugerament, ja que hi havia 3.327 persones estrangeres. El que pot indicar una recuperació de la creació d’ocupació a la ciutat.

Alguns exemples apunten a canvis

Una de les nacionalitats que ha disminuït lleugerament a Ontinyent, respecte a fa deu anys, es la Xina. Si en 2012 hi havia 75 persones d’origen xinés a la ciutat, ara són 68. Pel que fa als ciutadans que han arribat en els últims anys d’Ucraïna, en 2012 eren 19, mentre que actualment són 38.