Pràcticament descartada la tornada dels escolars als centres

El Ministeri d’Educació i Formació Professional es va reunir ahir, de manera telemàtica, amb les Comunitats Autònomes en la Conferència Sectorial d’Educació. Un encontre que va servir per a abordar el desenvolupament i l’avaluació del curs actual i en el qual es va ser visible que la tornada dels escolars als centres per reprendre les classes presencials és improbable.


A la Conferència Sectorial d’Educació es va acordar que es farà una avaluació global que no perjudique l’alumnat. Encara que el tercer trimestre, en el qual es troba l’alumnat actualment, s’avaluarà de manera positiva, això no significarà un aprovat automàtic i general. Els governs autonòmics seran els encarregats d’adaptar els seus sistemes curriculars, ja que la competència d’educació és autonòmica. La directriu marcada per la reunió celebrada ahir és la de promocionar a tots l’alumnat possible, amb l’objectiu prioritari que ningú perda el curs, basant-se en les notes dels dos primers trimestres i qualificant els treballs presentats en aquesta etapa online per a millorar els resultats previs. D’aquesta manera només repetiran curs els casos excepcionals, casos que hauran de ser argumentats pel centre i les autoritats educatives de cada comunitat, a més d’acompanyats d’un pla precís de recuperació.


El conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, explicava que “fruit d’aquesta reunió hem constatat que hem adaptat l’activitat lectiva a les circumstàncies de formació a distància amb el pla ‘Mulan’, que el curs ha de continuar reforçant sobretot els continguts ja apresos i que es farà una avaluació final adaptada completament a les circumstàncies”, i hi ha afegit: “Cal que cuidem al màxim el nostre alumnat i el nostre professorat, que ningú es quede enrere, i donar suport a les famílies valencianes”.


A més, a la Conferència Sectorial d’Educació també s’acordava que el curs finalitzarà tal com estava estipulat al calendari escolar de cada etapa educativa. Mentre que des del Ministeri d’Educació anunciava que les Comunitats Autònomes podrien obrir els centres educatius per donar classes de reforç durant el mes de juliol, si la situació sanitària ho permet, la Conselleria d’Educació ja ha descartat que aquesta siga una possibilitat a la nostra comunitat.