Radiografia econòmica: tenim 1.915 empreses a la Vall d’Albaida

La Confederació Empresarial de la Vall d’Albaida (COEVAL) acaba de presentar el primer informe econòmic amb dades que radiografia el teixit empresarial de la comarca. Un informe que, en paraules del president de la Confederació, Javier Cabedo, pretén ser “una ferramenta de treball útil per als municipis perquè realitza una fotografia amb números del territori, i això permetrà prendre decisions”.

De l’informe presentat a la seu de COEVAL davant de molts alcaldes de la comarca i agents socials, cal destacar algunes xifres presentades pels seus autors. Entre elles la imatge actual. Queden 1.915 empreses en actiu a la Vall d’Albaida. Si bé en els últims 25 anys ens han deixat altres 2.000, la comarca manté un gran nivell de resiliència empresarial perquè la mitjana d’edat d’aquestes empreses que estan funcionant és de 20,4 anys, el doble que a Espanya. També comptem amb un 36% d’empreses que han superat els 25 anys de trajectòria. A més, eixes xifres també ressalten una realitat que s’està donant a la comarca i és que s’està portant a terme un relleu generacional dins de les pròpies empreses.

A la Vall d’Albaida n’hi ha una cultura empresarial que no es reflexa en altres parts del territori valencià, un fet que ve demostrat perquè un 29% estan governades per consells d’administració. El segment mitjà de facturació, entre els 5 i els 50 milions d’euros anuals, és el que li atorga fortalesa al sector empresarial de la nostra zona.

Les 1.915 empreses en actiu a la Vall d’Albaida donen feina a 20.762 treballadors i presenten una facturació total de 4.336 milions d’euros anuals.