Un 23% dels joves d’Ontinyent no treballa en allò en què s’ha format

“Un 23% respecte al 77% no treballa en allò que ha dedicat el seu temps a formar-se”, aquesta és una de les principals conclusions que ha tret el Consell Local de la Joventut d’Ontinyent després de realitzar una enquesta virtual —amb motiu del Dia Internacional del Treball— a la població d’entre 16 i 30 anys. En l’anàlisi qualitativa també es desprèn que hi ha persones que estan treballant sense contracte laboral i altres que sí que tenen, però només a mitja jornada. Un altre dels punts que destaquen és que “una gran majoria de la joventut ha hagut de canviar de localitat per motius laborals” i d’aquesta, “un 100% considera que li agradaria estar produint en la localitat on ha crescut“.

A més, en la mostra també han deixat alguns joves els seus testimoniatges de manera anònima sobre la seua experiència en l’àmbit laboral. “La meua situació laboral no m’ha aportat mai estabilitat i capacitat per a tindre projectes a llarg termini. La precarietat per la meua part està en no saber si m’acomiadaran o si continuaré treballant, no tant pel sou sinó per eixa inestabilitat”, ha contestat un dels enquestats. “Malgrat tenir una carrera i un màster, les condicions salarials del meu sector laboral són pèssimes”, respon una altra persona.

També hi ha qui exposa que les hores extra no són pagades per l’empresa. “He tingut precarietat laboral. No pagar hores extres, més hores dels que marca el contracte, contracte per sota de la titulació acadèmica”. Altra denuncia tindre poques hores contractades, fet que no li permet tenir un salari més alt. “Treballe a un lloc que està relacionat amb els meus estudis, i encara que el salari i les condicions són bones, faig poques hores que no arriben a obtenir un salari que m’ajude a poder independitzar-me i viure amb tranquil·litat.”

Els joves també han deixat una sèrie de reivindicacions. Principalment demanen polítiques socials i fiscals per afavorir el contracte de la gent jove; garantir sous dignes per a poder emancipar-se; més oportunitats de formació, tant per els administracions públiques com privades; que és confie més en la gent no tant per currículum sinó per habilitats. Respecte a les pràctiques demanen que siguen remunerades, en els privades, que es complisca la legislació. També que es fomenten opcions d’estabilitat en el lloc de feina i l’accés a la formació per part dels administracions i empreses privades. Finalment, reivindiquen pel que fa a les empreses privades subvencions públiques per a la contractació de gent jove , a més de donar més oportunitats a la gent sense experiència.