Un transport escolar més segur amb purificació d’aire

Per tal d’aportat un plus de seguretat al transport escolar, Busnavarro ha instal·lat en els seus autobusos el purificador d’aire Eco3. Un aparell que destrueix els contaminants biològics com els bacteris, els virus, la floridura, els al·lèrgens i els gèrmens, a més d’eliminar les olors que es concentren en aquests espais tancats. El sistema permet d’aquesta manera millorar la qualitat de l’aire en l’interior dels autobusos utilitzant un aparell que es basa en la proporció adequada d’ozó i ions negatius, el que augmenta la concentració d’oxigen i evita que l’aire de l’interior del vehicle es vicie.

A més a més, el transport escolar tindrà un protocol marcat que se seguirà de manera estricta en Busnavarro, així com tota la normativa sanitària de prevenció. En aquesta empresa informen que l’ús de la mascareta serà obligatòria a l’autobús, durant tot el trajecte i fins a arribar al centre educatiu o parada, així com la utilització del gel hidroalcohòlic controlada per l’auxiliar de ruta per a la desinfecció de mans en l’accés a l’autobús.

Unes altres recomanacions són l’accés als vehicles sense aglomeracions, esperant en la parada mantenint distància física i en ordre per accedir al vehicle en fila i baixada per la de darrere, evitant contactes.

El protocol també marca que sempre que siga possible cal seure al mateix lloc, amb el cinturó de seguretat ja obligatori, limitant les interaccions físiques i es prestarà especial atenció a l’habilitació d’espais amb persones amb discapacitat. L’assignació de serveis es fixarà a principi de curs i quedarà reflectida en un document per part de l’auxiliar de ruta. L’ocupació legal és 100% (DOGV 8885 18.08.2020) però si hi ha espais buits, es deixaran espais entre usuaris.

Quant al menjar i la beguda, habitualment no es pot menjar a l’interior del vehicle, per tant amb aquesta situació sanitària amb major motiu.

Cal afegir que, en finalitzar els serveis, els vehicles es ventilaran i desinfectaran.

En el supòsit que s’haja notificat algun cas de Covid-19 en una persona usuària del servei, l’empresa haurà d’aplicar les mesures de desinfecció, segons la normativa vigent.

Tornar al col·legi amb Busnavarro és més segur que mai.