fbpx

Caixa Ontinyent comptarà amb un pressupost d’1’5 milions d’euros per a Obra Social

Caixa Ontinyent ha celebrat l’Assemblea General ordinària amb l’assistència de 33 dels 46 membres que al conformen. Les xifres recollides mostren un benefici de 7’6 milions d’euros abans de descomptar els impostos corresponents, els quals ascendeixen a 1’7 milions d’euros. Així, el benefici final de 5’9 milions d’euros suposa l’elevació del nivell de capitalització de l’entitat i permet potenciar les accions de l’Obra Social de l’entitat.

Pel que fa a l’Obra Social, en 2019 s’ha apostat principalment per aspectes propis de la responsabilitat social com ara la transparència, la igualtat i la sostenibilitat, abordant projectes que se substanciaran en 2020 amb l’adaptació d’una sèrie de polítiques i amb el desenvolupament d’actuacions específiques.

Els resultats de 2019 fan possible, juntament amb altres romanents, recuperacions i ingressos, un pressupost d’aproximadament 1’5 milions d’euros per a Obra Social en 2020.  A més, enguany es consolidarà la Fundació Caixa Ontinyent amb intenció de dur a terme dues activitats bàsiques: reorientar el programa d’educació financera atenent les circumstàncies actuals i el Mont de Pietat.