El sector tèxtil dóna treball a la comarca a més de 8.000 persones

Moltes són les vicissituds per les quals passa i ha passat el sector tèxtil, però continua mantenint un pes específic com a indústria a Ontinyent i a la Vall d’Albaida. Segons dades facilitades per ATEVAL-Vall d’Albaida, que són provisionals, mancant tancar l’exercici 2019, a la nostra comarca aquest sector tradicional, que es renova constantment, empra a més de 8.000 persones. En l’últim estudi públic sobre aquest sector a la Vall d’Albaida, que data de 2016, la indústria tèxtil representava un
42,8% respecte al total de les empreses manufactureres, posant en evidència la seua clara hegemonia.

Les dades més recents dels quals disposa ATEVAL-Vall d’Albaida llança un cens de 328 empreses tèxtils a la comarca. Una xifra que ha anat en reculada numèricament, si es compara amb l’estudi d’impacte econòmic de la indústria tèxtil valenciana, de 2016. En aquella publicació es comptabilitzava un total de 447 empreses, de les quals 204 se situaven a Ontinyent. En el còmput total, 119 empreses menys, que no han sobreviscut a la conjuntura socioeconòmica dels últims anys. Si bé és cert, que el sector ha detectat en els últims exercicis un punt d’inflexió en positiu, una recuperació del mercat, que podria reflectir-se en les estadístiques a mitjà termini.

Per a entendre el volum de negoci que mou el sector tèxtil a la Vall d’Albaida tan sols cal conéixer el que ha generat en l’últim exercici. Segons les dades provisionals de la junta comarcal d’ATEVAL, es tracta de 198,5 milions d’euros. Una quantitat pròxima als 200 milions d’euros.