Gestionen la dotació d’una nova coberta per al CEIP la Solana

L’Ajuntament d’Ontinyent, a través de la regidoria d’Educació, està gestionant amb la Generalitat Valenciana la dotació d’una nova coberta per al CEIP la Solana. Segons ha explicat el regidor de l’àrea, Òscar Borrell, el consistori havia demanat emprar remanents de la primera fase del Pla ‘Edificant‘ (que gestiona el consistori i finança l’administració autonòmica) per tal de redactar la memòria d’un projecte que realitzaria i executaria la mateixa Generalitat Valenciana.

Borrell declarava que “durant les obres d’Edificant es van trobar una sèrie de desperfectes a la coberta del centre, d’uns 4.000 m² de xapa metàl·lica amb poc pendent per a l’evacuació d’aigües, el que ha motivat que l’oxidació amb el pas del temps siga elevada. Per això, i en coordinació amb la direcció del centre, vam plantejar a la Direcció General d’Infraestructures i la Direcció Territorial d’Educació l’ús dels remanents d’Edificant en aquesta memòria, un tràmit per al qual hem rebut ja l’aprovació de la Conselleria”, explicava.

Dins del pla ‘Edificant’ el centre va ser objecte en 2020 d’una sèrie de millores per import del voltant de 110.000 euros Iva inclòs, que incloïen la protecció dels pilars de l’accés al centre, la substitució de les portes de fusteria exterior i la reforma de les pistes esportives. Com que la dotació inicial a ‘Edificant’ era de 120.000 euros, resten uns remanents que s’empraran parcialment en la redacció d’aquesta memòria.

Cal recordar que el centre també va ser objecte el mateix any 2020 d’una sèrie d’obres de millora de l’eficiència energètica amb el canvi de prop de 40 finestres exteriors i la implantació d’un nou sistema de calefacció intel·ligent, accions que van comptar amb una ajuda de 140.000 euros de la Diputació de Valencià gestionada pel diputat comarcal Joan Sanchis.