Ontinyent elabora un estudi sobre la situació laboral de les dones que ajudarà a combatre les discriminacions en matèria d’ocupació

L’Ajuntament d’Ontinyent, a través de la regidoria d’Igualtat, ha elaborat un estudi sobre la situació laboral de les dones, que ajudarà a combatre les discriminacions en matèria d’ocupació que puguen estar influint en la diferent taxa d’ocupació entre dones i homes al municipi (en 2019, del 68,38% en dones per un 79,19 en homes). L’estudi, presentat públicament aquest dilluns al Museu Tèxtil, ha estat coordinat per la sociòloga Emilia Fernandez Ruiz, i en la seua elaboració han participat la regidoria de Promoció Econòmica, associacions empresarials, de comerciants, sindicats, la Universitat de València, el servei d’orientació laboral de Labora i de l’Ajuntament, així com diverses dones a títol personal.

La regidora d’Igualtat, Natàlia Enguix, destacava la importància “de detectar els problemes davant un món laboral molt masculinitzat, en el qual perfils com els de dones majors de quaranta-cinc anys, amb dificultats per conciliar o d’altres religions o ètnies troben seriosos problemes per accedir al món del treball. Volem un mercat laboral que puga incorporar a totes les persones, i per això és important aconseguir conclusions com les d’aquest estudi, que ens serviran per a treballar en un pla d’acció per avançar en aquesta línia”.

El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, recordava que l’Ajuntament “no té competències en matèria d’ocupació, però sempre hem vist fonamental actuar en aquest àmbit, i per això hem fet accions com l’impuls als acords territorials d’ocupació amb els ajuntaments d’Alcoi i Ibi, associacions empresarials i centrals sindicals; la posada en marxa de fòrums d’ocupació; els incentius fiscals municipals a empreses que aposten per la contractació indefinida; l’obtenció d’ajudes i subvencions d’altres organismes per a la contractació directa de persones; o línies de treball com l’impuls al Clúster Tèxtil Sanitari. Estem molt implicats en el foment de l’ocupació, i per això continuem treballant en accions a desenvolupar”.

Emília Fernández Ruiz explicava que “els prejudicis de gènere segueixen estat present en l’imaginari col·lectiu i dificulten la integració al mercat laboral de les dones, que pateixen encara més la informalitat i la precarietat”. Així, a l’estudi “La situació de les dones en el mercat laboral d’Ontinyent. Una aproximació feminista a la realitat postcovid” s’ha dut a terme un estudi triangular, i s’han analitzat dades estadístiques del mercat laboral per a avaluar l’impacte de la COVID en l’ocupació i com és la situació Actual, per a tindre una visió completa de l’ocupació femenina en el municipi.

En l’apartat de conclusions, es determina que els indicadors d’ocupació mostren un impacte relatiu de la pandèmia en el mercat laboral. Les afiliacions s’han mantingut, la desocupació ve descendint, encara que el ritme de la contractació s’ha alentit. Però quan s’analitzen les dades de manera desagregada, les bretxes en l’ocupació en alguns sectors continua. Malgrat que Ontinyent té una economia dinàmica i un teixit empresarial compromés amb la innovació, en el mercat laboral local poden veure sindicadors de desigualtat i discriminació.

Davant això es fan una sèrie de recomanacions entre les quals estan facilitant la trobada entre dones en la cerca d’ocupació per a la posada en comú de necessitats, fortaleses i recursos; posar en marxa mesures que contribuïsquen a eliminar la segregació horitzontal en l’educació; augmentar els recursos de conciliació del municipi; incorporar la perspectiva de gènere a la planificació dels polígons industrials per a garantir l’accés i el benestar de les dones ocupades en ells; constituir una taula d’ocupació des de la qual es coordinen les polítiques públiques d’ocupació que les diferents administracions i serveis que es posen en marxa en el municipi; o posar en marxa accions positives per a dones desocupades majors de quaranta-cinc anys, entre d’altres.