Un nou intent per constituir el govern de la Mancomunitat

Amb la finalitat de convocar el plenari de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida per a la constitució de la Junta de Govern i la designació de responsables representants en entitats terceres, el president de la institució comarcal, Ismael Sanvictor, ha explicat que dijous dia 4 d’abril va mantindre reunions individualitzades amb els principals partits que componen l’assemblea.

Així mateix, com detalla el President de la Mancomunitat, l’oferiment per a tots igual és que cada partit tinga una Vicepresidència i 2 Consellers/eres. El que fan un total 3 components per partit. Per tant, la Junta de Govern estaria composta per:

3 components * 4 partits = 12 Consellers + President = 13 Components en total. Tots els components amb Responsabilitats assignades.

La proposta concreta és que el PP gestionarà Economia i Hisenda, Turisme i Cultura.

La resta de responsabilitats: Medi Ambient, Serveis Socials, Canera, Trévol, Soprova, Joventut, Igualtat, Fem, Esports i Relació amb els Pobles, a consensuar entre Compromís, Psoe i Ens Uneix i la que quede sense assignar per al PP. “Tot això es proposa amb la intenció de posar-se tots els partits a treballar i fer comarca amb representació i responsabilitats equiparades per a tots els partits indistintament del resultat electoral que tinguem”, en paraules del President, Ismael Sanvictor.

Igualment, el president ha dit que “per a consensuar l’assignació que hagen decidit, i resoldre possibles discrepàncies, he convocat a tots els partits majoritaris dijous 11 d’Abril a les 19.00 h en la seu de la Mancomunitat. Esta Presidència i el Partit Popular compta amb la implicació de tots i totes per a portar la Mancomunitat endavant, que és el que la nostra Comarca necessita de forma urgent”.

El president de la Mancomunitat i també Alcalde d’Alfarrasí afirma que “tots els partits hem defensat que el que necessita la Mancomunitat és aparcar els colors polítics i anar tots a una. Ara tenim l’oportunitat de tindre altura de mires i poder-ho fer, matisa Ismael Sanvictor.